Olli Nuotio 16.4.2008

 

SAARENTAAN KOULUN OPPILASTIEDOT

 

Sain Someron kaupungilta lainaksi kaksi arkistomapillista aineistoa.

Aineisto koostuu neljästä mustakantisesta "Oppilastietokirjasta", kahdenlaisista oppilasluettelo-lomakkeista sekä nelisenkymmentä oppilaskorttia viimeisimmistä oppilaista.

 

1 Someron kunnan Saarentaan piirin Oppivelvollisten luetteloimiskirja vuosina 1930 – 1949

Kirja sisältää syntymävuosittain oppivelvolliset lapset. Kustakin lapsesta on täydellisen nimen lisäksi syntymäaika, isän nimi, äidin nimi, isän ammatti, kylä, talo ja milloin otettu tähän kouluun. Lisäksi on tietoa mistä tullut ja minne mennyt.

Ensimmäiset oppilaat ovat vuonna 1916 syntyneet. Ensimmäisenä oppilaana on äitini veli Martti Olavi Ali-Augusti, joka kaatui sodassa, samoin kuin hänen 1917 syntynyt veljensä Perttu Mikael.

Ensimmäisiä isän ammatteja ovat talollinen, lohkotilallinen, jyvärenki, itsellinen, mäkitupalainen,

pientilallinen, palvelijatar, räätäli, työläinen, työmies. Ensimmäinen maanviljelijä on vuodelta 1938.

Viimeinen jyvärenki on vuodelta 1940.

Kirjassa oppilaina on noin 60 siirtolaista.

Itse olen vuonna 1942 syntyneenä tämän ensimmäisen kirjan viimeisellä sivulla.

Yllättäin havaitsimme, että tästä kirjasta puuttuu paljon oppilaita, jotka varmasti ovat olleet koulun oppilaina mm Martti Jokinen, joka on kirjoittanut Someron Jouluun 2003 jutun Saarentaan koulus,

jossa hän kuvaa mm pesäpallopeliä koulun pihalla.

Lisäksi kirjassa on oppilaita, jotka eivät koskaan ole käyneet kyseistä koulua. Vaan esimerkiksi kirkonkylän koulua.

 

 

2 Someron kunnan Saarentaan kansakoulun NIMI- ja ARVOSTELUKIRJA vuodesta 1930 vuoteen 1941

Tässä kirjassa on jokaisesta oppilaasta yksi numeroitu sivu, johon kopioitu hänen kaikkien lukukausien todistukset. Lisäksi on aika paljon samoja tietoja kuin edellisessä kirjassa. Kirjan alussa on aakkosellinen hakemisto, mistä selviää millä sivulla kunkin oppilaan tiedot ovat. Martti Ali-Augustin todistus

Tässä kirjassa on paljon oppilaita, joita ei ollut edellisessä luettelossa. Martti Jokinenkin löytyi.

Tästä kirjasta olen poiminut oppilasluetteloihini oppilaiden koulun aloitus- ja päättymisvuoden.

Tämän kirjan oppilaat ovat syntyneet vuosina 1914 – 1933.

 

 

3 Someron kunnan Saarentaan kansakoulun OPPILASTIEDOT vuosilta 1940 – 1949

Tämä kirja on edellisen kaltainen ja kirjan oppilaat ovat syntyneet 1930 – 1942. Oma todistukseni ei ole vielä tässäkään kirjassa, sillä kirja on tullut täyteen juuri ennen minua ja ikäluokkani on jakautunut kahteen kirjaan. Lehtimäen Arvon todistus. Siltasaaren Reijon todistus

Kirja on ulkoasultaan edellistä "sievempi".

 

 

4 Someron kunnan Saarentaan kansakoulun OPPILASTIEDOT vuosilta 1949 – 1958

Tämäkin kirja on edellisten kaltainen. Kirjan oppilaat ovat syntyneet 1942 – 1951. Oma todistukseni on sivulla 2.

Kirjan täyttäminen on loppunut kesken. Kirjan 200 sivusta on käytetty vain 155 vaikka oppilaita on tämänkin jälkeen arvosteltu.

Käsitykseni mukaan tämän jälkeiset arvostelutiedot ovat arkistokorteilla, joista jäljempänä.

Kirja on ulkoasultaan taas edeltäjästään kehittynyt.

 

 

5 LUETTELO OPPIVELVOLLISISTA Someron kunnan Saarentaan koulupiirissä – lomake

Ensimmäinen lomake sisältää lukuvuonna 1949 – 1950 oppilaat, jotka syntyneet 1942 – 1944 eli ns. alakoulun oppilaat. Oppilaista on suunnilleen samat tiedot kuin ensimmäisessä kirjassa. Joskin isän ammatti puuttuu. Omat tietoni ovat tämän lomakkeen ekalla sivulla. Tässä lomakkeessa on jo Tähtisen Elsan allekirjoitus ja päiväys.

Seuraavilta lukuvuosilta on täytetty aina uusi lomake ja luettelossa yhden tai kahden syntymävuoden oppilaat. Lomakkeita 12 vuodelta. Muutama tyhjäkin lomake on jäänyt jäljelle.

Viimeisenä on vuonna 1958 syntyneiden luettelo, jossa on 4 nimeä, joista käsittääkseni kukaan ei ole käynyt Saarentaan koulua.

 

 

 

6 Saarentaan kansakoulun OPPILASLUETTELO Lukuvuosilta 1952 – 1963

Ensimmäinen lomake on lukuvuodelta 1952 – 1953. Se sisältää kaikkien sinä vuonna koulussa olleiden tiedot. Perinteisten tietojen lisäksi on myös poissaolotiedot ja joitakin tilastotietoja.

Ensimmäisen luokan oppilaat ovat 1945 syntyneitä ja 8. luokan oppilaat 1937 ja 1938 syntyneitä.

Viimeinen lomake on lukuvuodelta 1962 – 1963. Ekaluokkalaiset ovat 1955 syntyneitä ja 8. luokkalaiset ovat 1948 syntyneitä.

 

 

7 Oppilaskortit

Kirjojen ja luetteloiden jälkeen on vuonna 1962 otettu käyttöön oppilaskortit. A5:n kokoisten pahvikorttien etupuolella on oppilaan henkilö henkilö- ja oppivelvollisuustiedot ja takapuolella arvostelutiedot. Nyt on arvosteluissa mukana jo opettajan kuittauskin. Kortteja on noin 40 kpl ja ilmeisesti osa korteista on kadonnut.

Viimeiset arvostelut ovat keväältä 1966. Opettajina ovat Pertti Vesarinne ja Ritva Partanen.

 

Kimalan koulu

 

Rautelan koulu

 

Lopuksi

Koko työelämäni tietojenkäsittelyn parissa työskennelleenä en voinut vastustaa kiusausta siirtää oppilastietoja koneellisen muotoon.

Oppilasta olen tallentanut sukunimen ja etunimien lisäksi syntymäajan, holhoojan nimen, kylän ja talon sekä koulun aloitus ja lopetus vuoden. Lisäksi tiedon siitä onko oppilas siirtolainen ja mahdollisen poismuuton alueelta.

Lähteissä on ollut jonkin verran ristiriitaista ja puutteellista tietoa, joita olen käsitellyt miten olen osannut.

Oppilasluettelot ovat luettavissa toisaalla tässä sivustossa ja toivonkin että mahdollisista puutteista ja virheistä saisin palautetta, jotta saataisiin tiedot mahdollisimman ehjiksi.