Olli Nuotio                                                 14.2.2009

 

SAARENTAAN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET 1940 - 1949

 

Johtokunta 1940

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

Urho Frosterus

                      Toivo Järvinen

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

25.1.1940

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, J. Lamminperä ja Elsa Tähtinen

Toimitettiin johtokunnan virkailijoiden vaali. puheenjohtajaksi valittiin M. Niemelä, varapuheenjohtajaksi O. Knaapi, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja kirjuriksi Elsa Tähtinen.

Luettiin Forssan piirin tarkastajan lähettämä kirja. Mutta nykyisen tilanteen (ilmavaaran vuoksi) johtokunta ei katsonut sopivaksi aloittaa koulutöitä, sen lisäksi kyseellinen kouluhuoneisto on varattu sotilassairaalaksi.

 

17.5.1940

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, Alf. Laakso, J. Lamminperä ja Elsa Tähtinen

Luettiin kouluhallituksen sekä siihen liittyvä Forssan piirin Herra Tarkastajan koulutöiden jatkamista koskevat kirjelmät. Koska kouluhuoneistoon on edelleen majoitettuna sotilaita eikä koulupiirissä ole mahdollista vuokrata sopivaa huoneistoa koulun käyttöä varten, ehdottaa johtokunta Herra Tarkastajan hyväksyttäväksi , että koulutöitä voitaisiin jatkaa toistaiseksi, siksi kunnes kouluhuoneisto vapautuu, edelleen oppilaskeittiössä kahdessa vuorossa siten, että yläkoulun oppilaat kävisivät kahdessa ryhmässä, I ja II lk yhdessä samoin III ja IV lk, joka toinen päivä muulloin paitsi ei lauantaisin. Alakoulun oppilaat kävisivät samoina päivinä.

Koulupiirissä oleskelevien siirtoväestön keskuudessa on vain yksi oppivelvollinen, joka tullut Parikkalasta yläk IV lk.

 

6.6.1940

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, Alf. Laakso, U. Frosterus ja Elsa Tähtinen.

Luettiin kouluhallituksen kirje n:611. Johtokunnan tietojen mukaan ei koulupiirissä ole yhtään kuuromykkiä eikä sokeita.

Valtuuston tiedustelun 4.6. johdosta katsoi johtokunta, ettei siirtoväen majoittuminen koulupiiriin aiheuta mitään muutoksia koulun opettaja virkoihin.

Koulun kevätlukukausi päätettiin lopettaa piiritarkastajan ehdottamana aikana siis 15 pv kesäk.

Halkojen sisälleajon ja pilkkomisen otti tehtäväkseen J.Vilen.

Omaisuusluettelosta poistettiin sotilasmajoituksen aikana rikkoutuneet pesuallas ja tuoli sekä käsityökalustosta kadonneina: 1 vasara, 1 suorakulma, 1 kairan keskiöterä suuruus 1”, 1 kierekeskiöterä 6 millinen, 1 puuviila, 4 puukkoa, 1 ruuvitaltta, 2 kavahöylä. Keittiökalustosta 1 liemikauha ja 1 vesikauha. Voimistelukalustosta 2 hyppynarua ja 2 vetoköyttä.

Rikkoutuneita esineitä pyydetään korjaamaan V. Mattila.

Kouluhuoneisto päätettiin kesän aikana maalauttaa.

 

22.8.1940

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, Alf. Laakso, T. Järvinen, U. Frosterus ja Elsa Tähtinen.

Oppivelvollisuusluetteloa tarkistettaessa havaittiin, että muut piirin oppivelvolliset olivat joko omassa tai muiden piirien kouluissa paitsi kolme, jotka kaikki heikon terveyden vuoksi vapautettiin toistaiseksi.

Koulun siivoojaksi ja keittäjäksi päätettiin ottaa kyseellistä tointa tiedustellut siirtolainen Maria Hännikäinen 400 mk kuukausipalkalla.

Keskusteltiin kouluhallituksen kiertokirjeen n: 744 johdosta ja päätettiin antaa yläluokkien oppilaille noin viikon kestävän loman.

 

20.9.1940

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, Alf. Laakso, T. Järvinen ja Elsa Tähtinen.

Keskusteltiin koulukeittolan järjestämisestä, mutta ruuansaanti vaikeuksien vuoksi päätettiin keittolatoiminta jättää toistaiseksi.

 

31.10.1940

                      Laadittiin koululle talousarvio v. 1941

                      Vaatteiden ja kenkäavustusta päätettiin antaa 27 oppilaalle.

                      Avustusten hankinta jäi taloudenhoitajan huoleksi.

 

 Johtokunta 1941

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

Urho Frosterus

                      Toivo Järvinen

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

8.1.1941

                      Johtokunta oli kokoontunut täysilukuisena.

                      Toimitettiin johtokunnan virkailijoiden vaali. Valittiin samat kuin ennenkin.

                      Hyväksyttiin edellisessä kokouksessa vaateavustusta saaneita lisäksi 4 uutta anonutta.

Keskusteltiin kouluhallituksen kiertokirje n: 757 ja kansanhuoltoministeriön 28.11.1940 kirjelmä numero 32745 johdosta (joka koskee koulukeittolaa). Keittola päätettiin aloittaa mikäli se nykyisen säännöstelyn aikana on mahdollista. Ruoka-aineet hankkii taloudenhoitaja.

 

17.2.1941

Saapuvilla olivat M. Niemelä, Alf. Laakso, J. Lamminperä, U. Frosterus ja Elsa Tähtinen.

Koska vedensaanti koululle oli vaikeutunut johdon jäätymisen vuoksi, lupautui Alf Laakso huolehtimaan veden ajosta koululle.

 

21.3.1941

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, T. Järvinen, U. Frosterus ja Elsa Tähtinen.

Päätettiin ilmoittaa kunnantoimistoon, että he antavat huoltolan siirtoväelle ilmoituksen koulun veden hankista tai jos eivät ne syystä tai toisesta voi hankkia sitä niin kunnan on palkattava veden tuonti koululle.

 

19.5.1941

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, Alf Laakso, T. Järvinen,  ja Elsa Tähtinen.

Luettiin kouluhallituksen kirjelmä 611, mutta johtokunnan tietämän mukaan ei piirissä ole oppivelvollisina kuuromykkiä eikä sokeita lapsia.

Koulukeittäjälle myönnettiin toukokuun ajalta palkan korotusta 100 mk.

Puiden sisälle ajon ja pilkonta päätettiin jättää J. Vilenille..

Luettiin kouluhallituksen kiertokirje n:o 768. Kyseellistä oppilaspuutarhaa päätettiin ruveta kunnostamaan syksyllä.

 

14.7.1941

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, Alf Laakso, T. Järvinen, ja Elsa Tähtinen.

Otettiin käsiteltäväksi poikain käsityönohjaajan toimen täyttäminen, joka toimi oli julistettu haettavaksi 27 pv kesäk.. sekä 4 pv heinäk. Kun johtokunnan jäsenet olivat tutustuneet puheena olevaa tointa koskevat hakemukset, jotka johtokunnalle oli lähettänyt Mikko Tapio. Johtokunta päätti yksimielisesti poikain käsityön ohjaajaksi lukuvuodeksi 1941 -1942 kutsua Mikko Tapion ja päätettiin tämä pöytäkirja sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset viipymättä asianomaiselle Forssan piirin kansakoulutarkastajalle lähettää voimassaolevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

 

28.8.1941

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, Alf. Laakso, T. Järvinen ja Elsa Tähtinen

Oppivelvollisuus luetteloa tarkastettaessa huomattiin, että muut piirin oppivelvolliset olivat joko omassa tai muiden piirien kouluissa paitsi A. K. A, joka vapautettiin oppiv. l. 4 $ 1 mom mukaan sekä  K.K.A ja A. A , jotka vapautettiin toistaiseksi oppivelvollisuuslain 3 $ 2 mom mukaan.

Koulun siivoojaksi ja keittäjäksi päätettiin ottaa kyseistä tointa tiedustellut siirtolaisemäntä Anna Lempiäinen 500 kk palkalla.

Keittolan toiminta päätettiin aloittaa mikäli ruoka-aineita voidaannyk. tilanteen vuoksi hankkia.

 

27.10.1941

                      Saapuvilla olevista ei mainintaa

                      Laadittiin talousarvio v. 1941 seuraavanlaiseksi:

                       Opettaj. valtion palkk.                      34386

                       Rak. kunnossapito                      4000

                       Opetusvälin.                         650

                       Oppikirjat                            2500

                       Muut koulutarp                      3250

                       Vähävaraisten ravinto- ja vaateavust. riippuen siitä mitä tarvikkeita on

                       saatavissa                             4000

                       Muu avustus                         400

                       Laitumen korvaus                      50

                       Lämpö ja valo                      17000

                       Siivous                                 5000

                       Talouden hoit palkkio                      200

                       Kansliatarpeet                      200

                       Puutarhan perustaminen koulukeittolaa varten

                                                                  500

 

                      Koululle päätettiin hankkia kaksi luokkakaappia.

Aterian hinnaksi koulukeittolassa määrättiin nyk ruoka-aineiden mukaan 55 p, mutta tarvikkeiden hinnan muuttuessa voidaan annoksien hintaa joko nostaa tai laskea.

 

26.11.1941

                      Saapuvilla oli johtokunnan jäsen O. Knaapi sekä Elsa Tähtinen.

                      Kokouksessa ei voitu käsitellä asioita johtokunnan vähälukuisuuden vuoksi.

 

 Johtokunta 1942

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

Urho Frosterus

                      Toivo Järvinen

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

12.1.1942

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, Alf. Laakso, T. Järvinen ja Elsa Tähtinen

Toimitettiin johtokunnan virkailijoiden vaali. puheenjohtajaksi valittiin M. Niemelä varalle O. Knaapi, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi Elsa Tähtinen.

Koska poikien käsityönohjaaja oli ilmoittanut eroavansa kyseellisestä toimesta 1 pv tamik. oli johtokunta julistanut toimen avoimeksi ilmoittamalla sen Someron lehdessä 18.12.1941. Tointa ei ollut määräaikaan mennessä kukaan hakenut ja koska johtokunta tiedustelemallakaan ei ollut saanut ketään toimenhoitajaa nykyisen tilanteen vuoksi ei johtokunta katsonut voivansa järjestää toistaiseksi poikain käsityötä missään muodossa.

Koska koulun vesijohto ei toimi eikä koululla ollut lähellä vettä saatavissa päätettiin maksaa keittäjälle 100 mk kuukaudessa vedentuontipalkkioksi

 

9.2.1942

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, Alf. Laakso, T. Järvinen ja Elsa Tähtinen

Vaate- ja kenkä avustusta päätettiin antaa seuraaville 15 oppilaalle, mikäli kyseellisiä tarpeita on saatavissa.

 

15.5.1942

Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, Alf. Laakso, J. Lamminperä ja Elsa Tähtinen

Koulun kevätlukukausi päätettiin lopettaa kouluhallituksen määräämänä aikana ja syyslukukausi aloittaa tilanteesta riippuen , mutta viimeistään 1 pv lokak.

Kouluhallituksen 29 pv. huhtik. 1942 päivätyn kiertokirj n: 815 johdosta keskusteltiin, mutta koska koulupiirissä ei ole kyseellisä oppilaita, ei ollut syytä ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Koulukeittolaa varten ei siementilanteen vaikeuden vuoksivoitu järjestää peruna- ja juurikasvi viljelyä, mutta toivotaan, että mahdollisimman monet oppilaat kasvattaisivat kotiensa mailla keittolaa varten edellä mainittuja kasveja.

Hyväksyttiin edellisessä kokouksessa vaateavustusta saaneiden kaksi uutta oppilasta.

Poikain käsityön ohjaajan toimi päätettiin julistaa haettavaksi, niin kyseellinen asia voidaan käsitellä syyslukukauden alkaessa heti ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin koulukeittolan tilit. Voitto, jota oli nyt käteisenä 20 mk sekä sen lisäksi perimättömiä ruokailumaksuja. mannerheimin lastensuojeluliiton hoidokkien oppilas PG 96 mk ja S S 81:75 mk. Sekä Someron kunnan hoidokin  E L:n 75 mk 75 p.Yht253 mk 50 p päätettiin siirtää seuraavan vuoden ruokamaksujen hyväksi.

Maaliaineiden saantivaikeuksien vuoksi, ei koululla voida suorittaa tavanmukaisia maalauksia.

Puiden sisälle ajon ja pilkkomisen oli lupautunut suorittamaan J. Vilen

 

15.5.1942

Läsnä olivat allekirjoittaneet johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet. Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut O. Knaapi.

Koulun opettaja Elsa Tähtinen oli johtokunnalle jättänyt hakemuksen päästä nauttimaan niitä palkkaetuja, jotka kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annetun lain 7:nnen $ a kohdan mukaan on vakuutettu lain kohdassa lähemmin määrätyille opettajille. Pyyntönsä tueksi oli hakija samalla kirjelmäänsä liittänyt papintodistuksen sekä todistuksen siitä, että häntä on pidettävä perheensä pääasiallisena elättäjänä.

Kun kirjelmä oli luettu ja hakijalta saatu suullistakin selvittelyä asiassa, sai hakija poistua. Merkittiin, ettei kukaan johtokunnan jäsenistä ole esteellinen päätöksen tekoon, minkä jälkeen johtokunta ryhtyi päättämään, onko hakemukseen suostuttava vaiko ei.

Kaikin puolin asiaa pohdittuaan johtokunta päätti hyväksyä hakijan anomuksen. Hakijan oikeus edellä kerrottuun palkkaetuun on voimassa.

Päätös tarkistettiin heti ja annettiin puheenjohtajan ja sihteerin tehtäväksi jättää osa hakijalle tämän pöytäkirjan otteella.

 

18.8.1942

Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, Alf. Laakso, T, Järvinen, J. Lamminperä ja Elsa Tähtinen.

Koska opettaja Toini Heiniö oli anonut sairauden tähden virkavapautta 1.8.1942 – 31.12.1942 väliseksi ajaksi, päätti johtokunta myöntää sen hänelle. Samalla hän oli tehnyt anomuksen saada ottaa sijaisekseen opettaja Hulda Alhon Somerolta. Kun johtokunnan jäsenet olivat tarkastaneet puheenaolevaa virkaa koskevat hakemukset, niin johtokunta myöntyi anomukseen. Samalla päätettiin tämän pöytäkirjan ote sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset lähettää Forssan piirin kansakoulujen tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Alakansakoulun syyslukukausi päätettiin aloittaa t.k. 22 pv.

Koulusiivoojaksi ja keittäjäksi päätettiin ottaa kyseellistä tointa tiedustellut emäntä Anna Lempiäinen 600 mk kuukausipalkalla.

 

7.10.1942

Saapuvilla olivat M. Niemelä, Alf. Laakso, T, Järvinen, J. Lamminperä ja  Elsa Tähtinen

Otettiin käsiteltäväksi poikain käsityön ohjaajan toimen täyttäminen. Toimi oli julistettu avoimeksi 11 pv syysk.1942 Somerolehdessä. Tointa ei ollut määräaikaan mennessä kukaan hakenut eikä tiedustelemallakaan ollut saatu ketään toimenhaltijaa. Nykyisen tilanteen vuoksi ei johtokunta katsonut voivansa toistaiseksi järjestää poikain käsitöitä missään muodossa.

oppivelvollisuusluetteloa tarkastettaessa havaittiin että kolme oppilasta eivät olleet saapuneet oppivelvollisuuttaan suorittamaan. Kyseisten lasten vanhemmille päätti johtokunta antaa kehotuksen saattamaan lapsensa oppivelvollisuuttaan suorittamaan.

Koska koulun keittäjä siivooja oli karjalaan muuton tähden sanoutunut irti toimestaan päätettiin toimi julistaa haettavaksi. 

 

22.10.1942

Saapuvilla olivat M. Niemelä, O.Knaapi, T, Järvinen, ja  Elsa Tähtinen

Laadittiin talousarvio v. 1942

Avoinna ollutta keittäjän ja siivoojan tointa olivat hakeneet neiti Ingrid Järvinen  Pitkäjärveltä, rouva Selma Saari Härkälästä ja emäntä Kaisa Frosterus Saarentakaa. Näistä johtokunta valitsi kyseiseen toimeen Kaisa Frosteruksen.

Osa koulun pellosta päätettiin kunnostaa koulukeittolan kasvitarhamaaksi. Perustamistöitä varten anottiin valtuustolta 1000 mk määrärahaa.

Koulun tontin ympärille päätettiin teettää aita.

Pihalle päätettiin ajauttaa soraa tarpeellinen määrä.

Pintaveden pääsyn estämiseksi koulun käytettävissä olevaan kaivoon, katsottiin tarpeelliseksi korjauttaa kaivon ympärystä.

 

27.11.1942

Saapuvilla olivat M. Niemelä, O.Knaapi, Alf. Laakso, J.Lamminperä ja  Elsa Tähtinen

Koululle saapuneet jalkineet päätettiin jakaa seuraaville 9:lle oppilaalle, joista varaikkaimmat maksavat itse, mutta seuraaville kahdelle vähävaraisille annetaan avustuksena. Jos kengät eivät sovi edellä mainituille niin jaetaan ne joillekin muille joiden jalkineet ovat huonot.

 

Johtokunta 1943

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

                      Toivo Järvinen

                      Urho Frosterus

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

11.1.1943

Saapuvilla olivat M. Niemelä ja  Elsa Tähtinen

Kokouksessa ei voitu käsitellä koulua koskevia asioita johtokunnan vähälukuisuuden vuoksi.

 

15.1.1943

Saapuvilla olivat M. Niemelä, O.Knaapi, Alf. Laakso, T. Järvinen ja  Elsa Tähtinen

Toimitettiin johtokunnan virkailijoiden vaali. puheenjohtajaksi valittiin M. Niemelä varalle O. Knaapi, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi Elsa Tähtinen.

Koska opettaja Toini Heiniö oli anonut sairauden tähden virkavapautta1.1.1943 – 31.5.1943 väliseksi ajaksi, päätti johtokunta myöntää sen hänelle. Samalla hän oli tehnyt anomuksen saada ottaa sijaisekseen opettaja Hulda Alhon Somerolta. Kun johtokunnan jäsenet olivat tarkastaneet puheenaolevaa virkaa koskevat hakemukset, niin johtokunta myöntyi anomukseen. Samalla päätettiin tämän pöytäkirjan ote sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset lähettää Forssan piirin kansakoulujen tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

                      Koulun pihalle päätettiin ajaa soraa tarpeellinen määrä.

Koulukeittolaa varten varatulle kasvitarhamaalle ajautetaan suota jos vain saadaan ajaja.

Seuraaville 18 oppilaalle päätettiin jakaa vaateavustusta jos haluavat itse ostaa.

 

21.1.1943

Saapuvilla olivat O.Knaapi, Alf. Laakso ja  Elsa Tähtinen

Päätettiin muuttaa edellisen kokouksen päätöstä siten että vaateavustusta annetaan seuraaville 12 oppilaalle.

 

17.5.1943

Saapuvilla olivat M. Niemelä, T. Järvinen, J. Lamminperä

Luettiin kouluhallituksen kierokirjeet n: 856 ja 857, mutta koulukeittolapuutarhaa ei ainakaan tänä keväänä voida järjestää. Opettajan puutarhaa voidaan kyllä käyttää opetuksessa havaintovälineenä.

Opettaja Hulda Alholle annettiin todistus ajalta 1.8.1942 – 31.5.1943.

Opettaja Elsa Tähtisen anomukseen saada ikälisää, päätti johtokunta suostua ja annettiin hänelle sitä varten todistus.

Koulun polttopuiden pilkonta ja sisälle ajo jätettiin taloudenhoitajan tehtäväksi.

Kouluhuoneisto päätettiin maalauttaa kesän aikana, jos vain saadaan maaliaineita.

 

2.8.1943

Saapuvilla olivat M. Niemelä,  Alf. Laakso, T. Järvinen, J. Lamminperä ja  Elsa Tähtinen.

Johtokunta käsitteli poikain käsityön ohjaajan toimen täyttäminen. Toimi oli julistettu avoimeksi 23 pv heinäk.1943 Somerolehdessä. Koska kyseellistä tointa ei ollut määräaikaan mennessä kukaan hakenut eikä tiedustelemallakaan ollut saatu ketään toimenhaltijaa. Nykyisen tilanteen vuoksi ei johtokunta katsonut voivansa toistaiseksi järjestää  poikain käsitöitä missään muodossa.

Opettaja Toini Helkiön anomuksesta saada johtokunnan todistus paikan hakua varten päätti johtokunta antaa hänelle todistuksen.

Koulun keittäjäksi ja siivoojaksi päätettiin ottaa kyseellistä tointa tiedustellut emäntä Kaisa Frosterus 900 markan kuukausipalkalla.

Suostuttiin opettajien anomukseen saada korvausta vedenhakumatkalta. Opettaja Toini Helkiölle 5 vuoden ajalta a 100mk ja Elsa Tähtiselle 7 vuoden ajalta a 100 mk.

 

21.10.1943

Saapuvilla olivat M. Niemelä,  O. Knaapi, Alf. Laakso, T. Järvinen, J. Lamminperä ja  Elsa Tähtinen.

Oppivelvollisten luetteloa tarkastettaessa todettiin, että muut paitsi A A ja E N, A A ja T S. Näistä johtokunta antoi A A :lle vapautuksen lapsihalvauksen tähden lykkäystä samoin T S:lle parantolassa oleskelua varten.

Laadittiin talousarvio v. 1943.

 

Johtokunta 1944

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

                      Toivo Järvinen

                      Urho Frosterus

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

24.1.1944

Saapuvilla olivat M. Niemelä,  O.Knaapi, Alf. Laakso, J. Lamminperä  ja  Elsa Tähtinen.

Toimitettiin johtokunnan virkailijoiden vaali. puheenjohtajaksi valittiin edelleen M. Niemelä varalle O. Knaapi, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi Elsa Tähtinen.

Opettaja Toini Helkiön anomukseen saada ikälisää, johtokunta myöntyi ja annettiin hänelle sitä varten todistus.

Luettiin kunnallislautak. kiertokirj. 22 pv.11.43 ja 7.12.43

Käsityönopettajaa, veiston ohjaajaa ei johtok yrityksistä huolimatta ole onnistunut saamaan

Kansanhuolto lautakunnan ostoluvilla saatavat kengät jaettiin seuraaville kunnan varoilla 11 oppilaalle, lastenkodin laskuun 4 oppilaalle itse maksaville 5 oppilaalle.

Pukuja saivat kunnan laskuun 11 oppilasta.

 

3.5.1944

 Saapuvilla olivat M. Niemelä,  O.Knaapi, Alf. Laakso, T. Järvinen  ja  Elsa Tähtinen.

Opettaja Toini Helkiön anomukseen saada johtok. todistus paikan hakua varten annettiin seuraavanlainen todistus.

Koulun polttopuiden sisälle ajon ja pilkkomisen otti tehtäväkseen J.Vilen

Koululla esiintyvät korjaukset päätettiin suorittaa kesän aikana.

 

25.8.1944

Saapuvilla olivat M. Niemelä,  O.Knaapi, Alf. Laakso ja  Elsa Tähtinen.

Oppivelvollisuusluetteloa tarkastettaessa havaittiin, että kaikki piirissä olevat oppivelvolliset olivat suorittamassa oppivelvollisuuttaan joko omassa tai muiden piirien kouluissa.

Keskusteltiin poikain käsityön ohjaajan toimen täyttäminen. Toimi oli julistettu avoimeksi Somerolehdessä. Koska kyseellistä tointa ei ollut määräaikaan mennessä kukaan hakenut eikä tiedustelemallakaan ollut saatu ketään toimenhaltijaa. Nykyisen tilanteen vuoksi ei johtokunta katsonut voivansa toistaiseksi järjestää poikain käsitöitä missään muodossa.

Keittäjän ja siivoojan toimeen sitoutui edelleen emäntä Kaisa Frosterus 1100 mk kuukausipalkalla.

Opettajan puutarhaan päätettiin hankkia joitakin marjapensaita.

 

17.10.1944

                      Saapuvilla olivat kaikki muut paitsi J. Lamminperä

Oppivelvollisten luetteloa tarkastettaessa todettiin, että muut paitsi L A ja I V olivat oppivelvollisuuttaan suorittamassa. Kyseellisten oppilaiden vanhemmille johtok. päätti antaa kehoituksen, että saattavat lapsensa oppivelvollisuuttaan suorittamaan.

Oppilas määrän suuruuden vuoksi päätettiin siirtää oppilaita naapuri piirien kouluun nimit. Lahteen Antti ja Taisto Elonen ja Lasse Laine Irja ja Pauli Närvänen. Joensuuhun Aimo Alaranta Pauli Linden Ensi Laaksonen ja Kaisa Salmela. Kirkonkylän koululle Antti Friberg.

Laadittiin koululle talousarvio v.1945.

 

Johtokunta 1945

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

                      Toivo Järvinen

                      Urho Frosterus

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

19.1.1945

                      Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi O. Knaapi.

Toimitettiin johtokunnan virkailijoiden vaali. Puheenjohtajaksi valittiin M. Niemelä varalle O. Knaapi, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi Elsa Tähtinen.

Johtokunta käsitteli poikain veistonohjaajan toimen täyttämistä. Toimi oli julistettu haettavaksi Somerolehdessä.

Kun johtokunnan jäsenet olivat tarkastaneet puheena olevaa virkaa koskevan hakemuksen, jonka johtokunnalle oli lähettänyt Aarne Hietaranta, niin johtokunta yksimielisesti päätti poikain veistonohjaajaksi kutsua toimen ainoan hakijan Aarne Hietarannan ja päätettiin tämä pöytäkirja sekä johtokunnalle saapunut hakemus viipymättä asianomaiselle Forssan piirin kansakoulujen tarkastajalle lähettää voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

 

19.3.1945

Saapuvilla olivat M. Niemelä, O.Knaapi, Alf. Laakso, U. Frosterus ja Elsa Tähtinen.

Käsiteltiin opettaja Toini Kaarina Helkiön anomusta saada vaihtaa virkaa elok 1.p:stä 1945 Suodenniemen kunnan Taipaleen kansakoulun opettajan Aino Aira Sofia Miilumäen kanssa. Hänen tekemäänsä anomukseen johtokunta suostui yksimielisesti ja päätettiin tämän pöytäkirjan otteella saattaa piirien tarkastajille voimassa olevien määräysten mukaisia toimenpiteitä varten.

Edellä mainittua viranvaihtoa varten annettiin op. Toini Heiniölle seuraavan sisältöinen johtok. todistus.

Mannerheimin liiton Someron osaston Ruotsista saadut sukset päätettiin antaa Maija Tapiolle.

Luettiin kouluhallituksen kiertokirje n:954, joka ei antanut johtok. aihetta ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Saarentaan koulupiirin talkoojohtajaksi alkavaksi toimintakaudeksi valittiin Elsa Tähtinen ja päätettiin tämä pöytäkirja otteella ilmoittaa Someron kunnan talkoopäällikölle voimassa olevien määräysten mukaisia toimenpiteitä varten.

 

28.5.1945

Saapuvilla olivat M. Niemelä,  O.Knaapi, T. Järvinen, U. Frosterus ja  Elsa Tähtinen.

Kansanhuollon välityksellä saatiin koululle lukuvuonna 1944-1945 41 paria jalkineita, jotka jaettiin seuraaville oppilaille: Näistä 23 ensin mainittua saivat jalkineensa kunnan laskuun ja 18 viimeksi mainittua maksoivat itse.

Päätettiin tiedustella saataisiko vuokrata maata keittolaa varten hankittavien perunoiden kasvattamiseen, jos kansanhuolto myöntää siementen ostoluvan.

Luokkien lattiat päätettiin maalauttaa jos saadaan työaineita. Samoin päätettiin paperoitta opettajien huoneet.

Koulun pihalle päätettiin kesäaikana ajauttaa soraa.

 

4.9.1945

Saapuvilla olivat puheenjohtaja M. Niemelä ja muista jäsenistä T. Järvinen, J. Lamminperä, O. Knaapi sekä allekirjoittanut.

Oppilasmäärän suuruuden vuoksi päätettiin siirtää oppilaita naapuri piirien kouluihin:

Lahden kouluun Anja Lindroos.

Kirkon kouluun Rainer Heikkilä, Maire Vieraankivi, Laila Vikstedt, Aarne Yli-Hingistö, Liisa Yli-Hingistö, Aarre Elo, Eila Elo, Pirkko Gustafsson, Seija Siskonen.

Keskusteltiin poikain käsityönohjaajan toimen täyttämisestä, joka toimi oli julistettu haettavaksi Somero lehdessä.

Koska kyseellistä tointa ei ollut määräaikaan mennessä kukaan hakenut ei johtokunta katsonut voivansa järjestää poikain käsitöitä.

Oppivelvollisten luetteloa tarkastettaessa todettiin, että piirin kaikki oppivelvolliset lapset olivat suorittamassa oppivelvollisuuttaan joko omassa tai naapuripiirien kouluissa.

 

10.9.1945

Saapuvilla olivat puheenjohtaja M. Niemelä U. Frosterus, Alf. Laakso, J. Lamminperä, O. Knaapi sekä allekirjoittanut.

Keittäjän ja siivoojan toimeen sitoutui edelleen emäntä Kaisa Frosterus 2500 mk kuukausipalkalla.

Puiden pilkkomisen otti tehtäväkseen Vihtori Purtsi.

Koska osa Saarentaan koulun oppilaista saatuaan siirtomääräyksen naapuripiirien kouluihin ei ollut mennyt täyttämään oppivelvollisuuttaan ja osa palasi takaisin omaan piirinsä kouluun matkavaikeuksien vuoksi; sen tähden johtokunta päätti lähettää Someron kunnanvaltuustolle seuraavan sisältöisen anomuskirjeen:

 

Koska johtokunnan huolenpidon alaisessa Saarentaan kansak. III – VI lk. oppilasmäärä (48) ylittää lain salliman ylimmän yhdessä opetettavien oppilaiden määrän ja koska naapuripiirien kouluissa Lahdessa ja kirkolla oppilasmäärät ovat myöskin niin suuret, ettei niihinkään voida kyseellistä määrää sijoittaa ja sen lisäksi vielä nykyinen vaatetus- ja jalkinetilanne on osaltaan vaikeuttamassa siirto mahdollisuuksia; niin näiden syiden vuoksi johtokunta päätti anoa, että kyseelliseen kouluun perustettaisiin väliaikainen lisäopettajan virka lukuvuodeksi 1945-46.

 

27.10.1945

Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi U. Frosterus, J. Lamminperä, sekä allekirjoittanut.

Keskusteltiin poikain käsityöohjaajan toimen täyttämisestä. Virkaa ei oltu julistettu haettavaksi vaan Tarkastaja Nurmen myötävaikutuksella oli onnistuttu saamaan tähän toimeen veistonohjaaja Oiva Otto Kuhanen, joka hoitaa samaa tointa Someron Lahden koululla. Kun johtokunta oli kysymyksessä olevaa viranhakua varten lähetetyt hakemukset tarkastanut päätettiin yksimielisesti poikain veistonohjaajaksi valita Oiva Otto Kuhasen Somerolta ja päätettiin tämä pöytäkirja sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset lähettää asianomaiselle Forssan piirin Herra Tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Käsiteltiin toisen yläkoulun opettajan viran väliaikaisesta täyttämisestä lv 1945-46, joka toimi oli julistettu haettavaksi Suomen Virallisessa lehdessä sekä Opettajain lehdessä näin kuuluvalla ilmoituksella.

Koska edellä mainittua tointa ei ollut kukaan hakenut päätettiin se julistaa uudelleen opettajain haettavaksi. Ilmoitus toimen haettavaksi julistamisesta pannaan Viralliseen lehteen sekä opettajain lehteen.

 

19.11.1945

Saapuvilla olivat varapuheenjohtaja O. Knaapi, T. Järvinen, U. Frosterus, J. Lamminperä, sekä allekirjoittanut.

Otettiin käsiteltäväksi toisen yläkoulun opettajan viran väliaikainen täyttäminen lv. 1945-46, joka toimi oli julistettu hakijain puutteen tähden uudelleen haettavaksi Suomen virallisessa lehdessä ja Opettajain lehdessä.

kun johtokunnan jäsenet olivat tutustuneet puheena olevaa virkaa koskeviin hakemuksiin, joita johtokunnalle olivat lähettäneet opettajatar Alli Lyydia Koskiranta tarvasjoelta. hän ilmoitti voivansa ottaa viran vastaan 1.1.1946 sekä opettajatar Anna-Liisa Haapalehto Haapajärveltä Ol. Johtokunta päätti kutsua opettajatar Alli Lyylia Koskirannan kyseelliseen toimeen ja tämän pöytäkirjan sekä saapuneet hakemukset lähettää viipymättä asianomaiselle Forssan piirin kansakoulujen Herra Tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Lisätyöstä, joka aiheutuu alakoulun siirtämisestä lastenkodin työpajaan päätettiin siivoojalle maksaa 200mk lisä kuukausittain.

Laadittiin talousarvio v.1946.

Seuraaville oppilaille (7 kpl) päätettiin antaa vaateavustusta.

 

Johtokunta 1946

Jussi Lamminperä pj

                      Toivo Järvinen varapj

Alfred Laakso tal hoit

Tuovi Aalto

Maire Paikkari

Kalle Tamminen

Elsa Tähtinen siht

 

18.1.1946

Saapuvilla olivat Tarkastaja T. Nurmi, J. Lamminperä, K. Tamminen, Maire Paikkari, Tuovi Aalto sekä allekirj.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin J. Lamminperä  ja sihteeriksi Elsa Tähtinen. Muiden jäsenten vaali jätetään seuraavaan kokokseen, jolloin johtokunta on kokonaisuudessaan läsnä.

Koska koulun IV lk. oppilas K J oli keskeyttänyt koulunkäyntinsä päätti johtok. antaa kyseisen oppilaan vanhemmille kehoituksen saattaa lapsensa oppivelvollisuuttaan täyttämään 3 p:n kuluessa tästä tiedon saatuaan.

 

10.2.1946

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, T. Järvinen, Alf. Laakso, K. Tamminen, Maire Paikkari, Tuovi Aalto sekä allekirj.

valittiin johtok. varapuheenjohtajaksi T. Järvinen ja taloudenhoitajaksi Alf. Laakso

Luettiin Someron Huoltolautakunnan 4.2.46 lähettämä kirjelmä, joka koski koulun oppilaan K J oppivelvollisuuden laiminlyöntiä. Kirjelmän johdosta päätettiin lähettää kyseiselle huoltolautakunnalle  kirjelmä.

Mannerheim liitto on lahjoittanut 3 paria suksia. Päätettiin jättää koulun varastoihin oppilaiden tilapäiskäyttöön.

 

5.5.1946

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä sekä muista jäsenistä Tuovi Aalto, T. Järvinen, Alf. Laakso, Maire Paikkari, K. Tamminen, sekä allekirj.

Kansanhuollon myöntämiä kenkien ostolupia oli jaettu lukukauden aikana seuraaville oppilaille (40 kpl). Näistä 14 viimeksi mainittua saivat kyseelliset kengät kunnan laskuun.

Päätettiin anoa koululle yksi lisäopettajan virka väliaikaisesti lukuvuodeksi 1946-47. Sen vuoksi johtokunta päätti lähettää Someron kunnan valtuustolle kirjelmän.

Opettaja Koskirannalle johtokunta antoi todistuksen.

Koulun muurit päätettiin korjauttaa kesän aikana ja saunan pata korjata tai hankkia kokonaan uusi.

Ulkorakennusten katot päätettiin korjauttaa samoin saunassa olevat irtolattiat ja rappuset.

Opettajan huoneisiin päätettiin kesän aikana panna paperit.

Koulukeittolaa varten päätettiin vuokrata peruna- ja juurikasvimaata Kalle Tammiselta.

Keittäjälle päätettiin maksaa 200 mk kuukaudessa vedenkannosta.

 

21.7.1946

                      Saapuvilla olivat kaikki muut johtokunnan jäsenet paitsi T. Järvinen

Koska koululla pidetyssä oppilaiden sisäänkirj. 13.7.46 oppilasmäärä ylitti lain salliman yhdessä opetettavien määrän, päätti johtokunta julistaa väliaikaisen opettajan viran sanotussa koulussa haettavaksi. Ilmoitus julkaistaan Op lehdessä ja Suomen virallisessa lehdessä seuraavan sisältöisenä.

                      Someron kunnan Saarentaan piirin toisen yläkoulun opettajan virka julistetaan haettavaksi väliaikaisesti lukuvuodeksi 1946-47. Asuntona on sähkövalolla varustetussa rakennuksessa vuokrattu huone ja keittiö. Puuttuvat luontoisedut korvataan rahalla. toimeen on tultava heti kutsun saavuttua. Johtok. osoitetut hakemukset on lähetettävä elok.10 päivään mennessä os. Somero Saarentaka.

 

12.8.1946

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, muista jäsenistä T. Järvinen, Alf. Laakso, Maire Paikkari, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Otettiin käsiteltäväksi toisen yläkoulun opettajan viran väliaikainen täyttäminen lv. 1946-47, joka toimi oli julistettu haettavaksi Suomen Virallisessa lehdessä ja Opettajain lehdessä näin kuuluvalla ilmoituksella.

Kun johtokunnan jäsenet olivat tutustuneet puheena olevaa virkaa koskevaan hakemukseen, jonka johtokunnalle oli lähettänyt opettajatar Aino Augusta Mankinen os. Mäntynen (Vuolijoelta) Hyrysalmen Pekankylästä. johtokunta päätti kutsua hänet kyseelliseen toimeen ja tämän pöytäkirjan sekä saapuneet hakemukset lähettää viipymättä asianomaiselle Forssan piirin kansakoulujen Herra Tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Poikain käsitöiden opettajan toimi päätettiin julistaa haettavaksi ja ilmoitus panna Someron lehtiin seuraavasti:

                      Veistonohjaajan toimi julistetaan haettavaksi lainmääräämin palkkaeduin Someron Saarentaan kansakoulussa. Johtokunnalle osoitetut hakemukset on lähetettävä elok. 29. pv:ään mennessä osoitteella Somero Saarentaka.

Keittäjän ja siivoojan toimen otti edelleen hoitaakseen emäntä Kaisa Frosterus

 

25.8.1946

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, muista jäsenistä Tuovi Aalto, Alf. Laakso, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Oppivelvollisten luetteloa tarkastettaessa todettiin, että kaikki muut paitsi K J, olivat oppivelvollisuuttaan täyttämässä joko omassa tai naapuri piirien kouluissa. Kyseellistä op. on ilmoit piiritarkastaj. 18.1.46 sekä edelleen huoltolautakunnalle.

Koska Saarentaan koulun toisen yläkoulun virkaan 12.8.46 valittu op. Aino Mankinen o.s. Mäntynen kieltäytyi ottamasta mainittua virkaa vastaan, päätettiin paikka julistaa uudelleen haettavaksi. Ilmoitus pantiin sekä Opettajain lehteen että Helsingin Sanomiin.

Koska johtokunta ei yrityksistään huolimatta ole onnistunut saada vuokratuksi huonetta kolmannen opettajan luokkaa varten (Paikkakunnalla ei todellakaan ole tarkoitukseen sopivaa huonetta) eikä piirin tarkastaja enää luvannut hyväksyä viime vuonna käytettyä lastenkodin työhuonetta anoo johtokunta määrärahaa, niin että voitaisi kyseellisen koulun vinttiin tehdä luokkahuone. Asiaa valtuustolle selostamaan valittiin johtok. jäsen mv. K. Tamminen

 

8.9.1946

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, muista jäsenistä Tuovi Aalto, Alf. Laakso, T. Järvinen, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Opettajan vaalin suorittaminen jätettiin toimittamatta siksi kunnes saadaan piiritarkastajan lausunto.

Luettiin kunnantoimistosta saapuneet kirjelmät 29.5. n:o 66 sekä 29.8. n: 68 ja 69

Koulun laskujen hyväksyjäksi valittiin talouden hoitaja Alf. Laakso ja Elsa Tähtinen.

Tarkistettiin, hinnoiteltiin ja hyväksyttiin koulun irtaimistoluettelo.

Oppilaskirjastosta poistettiin kuluneet kirjat käyttökelvottomina.

Perunalomaa päätettiin antaa 6 työpäivää.

 

10.9.1946

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, muista jäsenistä Tuovi Aalto, Alf. Laakso, T. Järvinen, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Otettiin käsiteltäväksi opettaj. viran täyttäminen johtokunnan huolenpidon alaisena olevassa Saarentaan kansakoulussa. Virka oli julistettu haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Opettajain lehdessä seuraavasti:

----

Kun johtokunnan jäsenet olivat tarkastaneet puheena olevaa virkaa koskevat hakemukset, joita määräaikana olivat lähettäneet: Opettaja Bertta Maria Salmela, ylioppilas Eero Johannes Väinön poika Helkiö ja ylioppilas Aliisa Aurora Ahonen.

Johtokunta päätti yksimielisesti kutsua toimeen hakijan Bertha Maria Salmelan ja päätettiin ote tästä pöytäkirjasta sekä kaikki johtokunnalle saapuneet hakemukset viipymättä lähettää asianomaiselle Forssan piirin kansakoulujen Herra Tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Otettiin käsiteltäväksi veiston ohjaajan toimen täyttäminen. Tämä toimi oli julistettu haettavaksi Somero-lehdessä näin kuuluvana ilmoituksena:

---

Koska kyseellistä tointa ei ollut kukaan hakenut ei johtokunta katsonut voivansa järjestää poikain käsitöitä.

 

26.9.1946

Saapuvilla olivat varapuheenjohtaja T, Järvinen muista jäsenistä Tuovi Aalto, Alf. Laakso, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Koska koululle 10.9. valittu Op Bertta Maria Salmela oli kieltäytynyt ottamasta kyseellistä virkaa vastaan päätettiin virka julistaa uudelleen haettavaksi. Ilmoitus päätettiin julaista Helsingin Sanomissa ja opettajan lehdessä seuraavasti:

                      Someron kunnan Saarentaan piirin toisen yläkoulun opettajan virka julistetaan ennen valitun kieltäytymisen johdosta uudelleen haettavaksi väliaikaisesti lukuvuodeksi 1946-47. Koulu on noin 5 km Someron keskustasta . Asuntona on op. uudessa sähkövalolla varustetussa rakennuksessa huone ja keittiö. Puuttuvat luontoisedut korvataan rahalla. Toimeen on tultava heti kutsun saatua. Epäpätevätkin huomioidaan. Johtokunnalle osoitetut hakemukset on lähetettävä 10 pv. lokak. os. Somero Saarentaka. Valittu ei saa kieltäytyä.

Kokouksen kestäessä Herra Tarkastajalta saadun ilmoit. johdosta päätettiin III lk oppilaista 10 siirtää alaluokkien puolelle.

Opettaja rouva Toini Lindströmin anomukseen saada sairauden vuoksi viransijainen johtokunta päätti hyväksyä  Herra Tarkastajan suosittaman Lastenkodin johtajattaren Tuovi Aallon ajaksi 30.9. – 2.11.46.

 

29.10.1946

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, muista jäsenistä Tuovi Aalto, Alf. Laakso, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Luettiin kunnallislautak. 15 pv.10.46 lähettämä kirjelmä, jonka johdosta päätettiin antaa seuraava lausunto.

                      Viitaten kirj. 15.10.46 johtokunta on, oltuaan tilaisuudessa piirin tarkastajan Herra Tarkastaja Nurmen kanssa, tullut siihen päätökseen, että uuden koulupiirin muodostaminen ja koulun perustaminen Kimalan kylään on välttämätön. Koska Saarentaan koulun oppilasmäärä on ylittänyt ja lähivuosina näyttää ylittävän yhdessä opetettavien oppilaiden määrän Yläk. on Kimalan kylästä 6 ja alak. 4 oppilasta.

Veiston ohjaajaksi oli yksityisesti tiedustellen lupautunut puumies Erkki Aaltonen. Johtokunta päätti yksimielisesti kutsua kyseelliseen toimeen ja päätettiin ote tästä pöytäkirjasta sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset viipymättä lähettää asianomaiselle Forssan piirin kansakoulujen Herra Tarkastajalle voimassaolevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Esitettiin kansak. lautakunnan kirjelmä 29 p. syysk. 46. Kyseellistä oppilaiden kuljetusta varten varattiin talousarvioon 1000 mk

Laadittiin koululle talousarvio v 1947

Kansanhuoltolautakunnan lähettämät 10 jalkineen anomuskaavaketta jaettiin seuraaville oppilaille:

 

Johtokunta 1947

Jussi Lamminperä pj

                      Toivo Järvinen varapj

Alfred Laakso tal hoit

Tuovi Aalto

Maire Paikkari

Kalle Tamminen

Elsa Tähtinen siht

 

12.1.1947

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, varapuheenjohtaja T. Järvinen  muista jäsenistä Maire Paikkari, K. Tamminen, taloudenhoit. Alf. Laakso, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Toimitettiin johtok. virkailijoiden vaali. Puheenjohtajaksi valittiin J. Lamminperä, varapuhjohtaj T. Järvinen taloudenhoitaj. Alf. Laakso ja siht allekirj.

Suoritettiin koulun omaisuuden inventoiminen.

Täytettiin kunnalle lähetettävä vuosikertomus johtok. tiedossa olevien laskujen mukaan.

 

7.5.1947

                      Saapuvilla olivat kaikki muut paitsi Tuovi Aalto.

Kansanhuoltolautakunnan lähettämät jalkineiden anomus kaavakkeet jaettiin seuraaville 20 oppilaille, joista 10 kunnan laskuun.

Koulukeittolaa varten päätettiin vuokrata maata mv. K. Anttilalta maata.

 

3.8.1947

                      Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi Tuovi Aalto.

                      Päätettiin julistaa toisen yläkoulun opettajan virka avoimeksi

Avoimeksi julistettu virka päätettiin ilmoittaa Op lehdessä, Uudessa Suomessa ja Vapaa Sanassa seuraavasti:

---

Koska toisen opettajan huoneisto oli kokonaan sijoitettava vuokrahuoneistoon lähetettiin piirin tarkastajan välityksellä kouluhallitukselle seuraavanlainen kirje.

                      Pyytäen kunnioittaen, että kouluhallitus hyväksyisi huoneiston, josta pohjapiirrokset seuraavat mukana, Someron kunnan Saarentaan yläkoulun toisen opettajan väliaikaiseksi huoneistoksi elok.1 p:stä 1947 heinäk 31 p:n 1948. Yläkouluun tulevia oppilaita on 49 ja alakouluikäisiä 20 –23. Koulu aloittaisi toimintansa 20 pv. elok.1947.

Liitteenä seuraa:

1.      Ote valtuuston pöytäkirjasta Ec n:16

2.      Edellä mainittu pohjapiirros

 

17.8.1947

                      Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi Tuovi Aalto ja Maire Paikkari.

                      Otettiin käsiteltäväksi toisen yläkoulun opettajan viran täyttäminen.

Tämä virka oli julistettu haettavaksi Opettaj. lehdessä, Uudessa Suomessa ja Vapaa Sanassa näin kuuluvalla ilmoituksella.

---

Kun johtokunnan jäsenet olivat tarkastaneet puheena olevaa virkaa koskevat hakemukset, joita määräaikaan mennessä olivat lähettäneet  tuonempana luetellut 5 hakijaa päätti johtokunta opettajaksi tähän kouluun valita elok. 1 p:stä 1947 lukien väliaikaiseksi kutsua hakijan yliop. Veera Elisabeth Laurannon Somerolta ja päätetiin ote tästä pöytäkirjasta jne.

Muut hakijat:

Kiertokoulun opAiristo, Elsa Josefiina Alastarolta, yliop. Koponen Salme Aino Elisabeth Kouvolasta, yliop. Lauranto Veera Veera Elisabeth Somerolta, yliop. Niironen Hely Orvokki Lahdesta ja Neiti Pitkänen Kaija Mirjam Pornaisista.

Koulun vahtimestariksi ja keittäjäksi lupautui edelleen emäntä Kaisa Frosterus 4600 mk palkalla.

Luettiin kansakoululautakunnan kirjelmä 12.8.1947 n: 157 arkistom. Ee samoin kunnallislautak. lähettämä 12.8.47 arkistom. Ee johtokunta ei katsonut olevan aihetta ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin polttopuiden keräykseen nähden.

 

27.8.1947

                      Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi Tuovi Aalto, T. Järvinen ja Maire Paikkari.

Oppivelvollisten lasten luetteloa tarkistettaessa todettiin, että kaikki muut olivat suorittamassa oppivelvollisuuttaan joko omassaan tai naapuripiirien kouluissa paitsi M H J, jolle johtokunta antoi heikon terveyden vuoksi lykkäystä toistaiseksi.

Veiston ohjaajan tointa ei oltu julistettu haettavaksi, koska yksityisesti tiedustelemalla siihen oli lupautunut veistonohjaaja Vilho Anselm Torkkeli Someron Saarentakaa. Johtok. päätti yksimielisesti kutsua hänet kyseelliseen toimeen ja päätettiin ote tästä pöytäkirjasta ja jne…

Kimalan koilun keittäjäksi oli lupautunut Annikki Kilpinen 1500 mk kk. palkalla ja siivoojaksi yliop. op. Lauranto samoin 1500 mk kk.

Koska Saarentaan koulun pyyheliina varasto on miltei loppunut, päätti johtokunta KH kehoituksesta anoa pyyheliinojen ostolupaa kh-ministeriöstä.

Koululle päätettiin teettää arkistokaappi N. Lamminperän puuseppä tehtaassa Somerolla.

Perunalomaa päätettiin antaa noin 1 viikko.

 

1.9.1947

Saapuvilla olivat J. Lamminperä, Alf. Laakso, K.Tamminen, Tuovi Aalto ja allekirjoittanut

Koska Saarentaan kouluun oli jouduttu perustamaan uusi opettajan virka oli johtokunta tilanahtauden vuoksi joutunut vuokraamaan huoneuston koulun käyttöön Kimalan Kankareelta 5 v seuraavin ehdoin:

1.      Vuokraa maksetaan 24000 mk kalenterivuosittain alkaen 1 pv. elok. 1947.

2.      Koulun käyttöön tulee 2 huonetta ja keittiö, joista keittiö tulee talonväen kanssa yhteiseen käyttöön. Keittiötä käytetään poikien veistohuoneena, koulukeittolana ja op. keittiönä. Opettajan käyttöön tulee myöskin sauna talonväen kanssa yhteisesti käytettäväksi.

3.      Huoneistossa tarpeelliset korjaukset suorittaa kunta täydellisesti omilla aineillaan paitsi, että talosta saadaan tarvittavat puuaineet.

4.      Vuokraan sisältyy myöskin puiden pilkonta sekä vedentuonti silloin kun kaivossa ei ole vettä.

Ote tästä pöytäkirjasta lähetetään viipymättä kunnallislautakunnalle tarpeelllisia toimenpiteitä varten.

 

5.10.1947

 Saapuvilla olivat varapuheenj. T. Järvinen, K.Tamminen, Tuovi Aalto, Maire Paikkari ja allekirjoittanut.

Luettiin kansak. lautakunnan kirjelmä n:o 175 ja kouluhallituksen kirj. elok. 29 .47.

Kimalan Kankareelta vuokratun kouluhuoneiston vuokrakirjan allekirj. valtuutettiin puheenjohtaj. J. Lamminperä.

Laadittiin koululle talousarvio v. 1948 seuraavanlaiseksi:

Loppusummaksi tuli 554 000 + opettajain palkat 323 275 yht 877275.

 

5.11.1947

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, Alf. Laakso, Tuovi Aalto sekä allekirjoittanut.

Laadittiin luettelo oppilaista, joille on ajateltuannettavaksi jalkine ja muuta vaateavustusta. Jalkineavustusta saavat seuraavat: 25 oppilasta.

Vaateavustusta jaetaan seuraaville: 8 oppilasta.

 

Johtokunta 1948

Jussi Lamminperä pj

                      Toivo Järvinen varapj

Alfred Laakso tal hoit

Tuovi Aalto

Maire Paikkari

Salme Palonen

Kalle Tamminen

Elsa Tähtinen siht

 

21.1.1948

Saapuvilla olivat varapuheenj. T. Järvinen, K.Tamminen, Tuovi Aalto,  ja Elsa Tähtinen. Pöytäkirjan kirjoitti opettajakokelas E. Ensio Toikka.

Puheenjohtajaksi valittiin J. Lamminperä, varapuheenjohtajaksi T. Järvinen, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi Elsa Tähtinen.

Ilmoitettiin johtokunnalle veistonohjaaja Vilho Torkkelin hakemus vapautua k.o. toimesta. Ero päätettiin myöntää.

Asian kiireellisyyden vuoksi ei tointa oltu julistettu sanomalehdessä haettavaksi, vaan oli yksityisesti tiedustelemalla mainittuun veistonohjaajan toimeen lupautunut mv. Erkki Aaltonen Someron Saarentaan kylästä. Johtokunta päätti yksimielisesti kutsua hänet ko toimeen ja päätettiin ote tästä pöytäkirjasta sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset viipymättä jne …

Luettiin johtokunnalle saapunut kunnallislautakunnan lähettämä kirjelmä 6.11.1947 n:o 5044.

Vastaukseksi edellisessä pykälässä mainittuun kirjelmään johtokunta vetoaa Someron kunnanvaltuuston kokouksessaan 15.4.-47 hyväksymään siivoojain, lämmittäjäin  ja koulukeittolan hoitajain ohjesäännön 5$ :ään ja vaatii edelleen laskua maksettavaksi.

Samoin luettiin kouluhallituksen kirjelmä 17.11.-47 n:o 8197, joka joka koskee Saarentaan Kimalan koulun vuokrahuoneistoa ja sen käyttöä.

Luettiin Someron kunnallislautakunnan kirjelmä 22.12.-47 n:o 5893. Annettuja ohjeita molempien edellisten pykälien mainitsemissa asioissa päätettiin noudattaa.

 

6.4.1948

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, Alf. Laakso, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Kansanhuoltolautakunnan lähettämät jalkineanomuskaavakkeet päätettiin jakaa niitä haluaville.

Luettiin kunnallislautakunnan lähettämät kirj 18.3.-48. D.n:o 15 ja 19.3.48 D n 16.

Saarentaan Kimalan koululle päätettiin hankkia lisää polttopuita, mutta koska talousarviossa oleva raha ei riitä, päätettiin anoa lisä määrärahaa 20 000 mk kyseelliseen tarkoitukseen.

Koululle päätettiin tilata Someron sementtivalmistamolta tuhkasäiliö

Koulukeittolalle lupautui vuokraamaan mv Erkki Jokiniemi. Perunoita ostetaan n. 300 kg.

Rakennuslautak. huolena olevat pienet korjaukset jätettiin koulun johtok. huollettaviksi

 

19.5.1948

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä muista jäsenistä Tuovi Aalto, Alf. Laakso, Maire Paikkari sekä allekirjoittanut.

Opettaja Toini Kaarina Lindströmin anomukseen saada ikälisää johtok. myöntyi, antaen hänelle tätä tarkoitusta varten todistuksen.

Ylioppilas op Veera Laurannolle annettiin pyynnöstä johtokunnan todistus opiskelun jatkamista varten.

Päätettiin pitää oppilaiden sisäänkirjoitus Saarentaan, Kimalan ja Lahden kouluilla kesäk. aikana opettajain tarkemmin määräämänä päivänä.

Koululla esiintyvät korjaukset päätettiin suorittaa kesän aikana.

 

28.6.1948

Saapuvilla olivat kouluvaliokunnan edustajana op E. Helkiö, Lahden kansakoulun johtok. viisi jäsentä sekä Saarentaan koulun johtok. puheenjohtaja J. Lamminperä muista jäsenistä muut paitsi emäntä Maire Paikkari.

Kokous katsoi, ettei Saarentaan koulun oppilaiden siirtoja voida toimittaa, että Saarentaan toisen opettajan virka täytetään väliaikaisesti lukuvuodeksi 1948-49.

Väliaikaisen opettajan virka Someron Saarentaan koulussa päätettiin julistaa  hettavaksi 15.7.– 5.8. 48 välisenä aikana. Ilmoitus päätettiin julkaista sekä op. lehdessä että Suomen virallisessa lehdessä.

Päätettiin anoa kouluhallitukselta Saarentaan Kimalan kouluhuoneiston hyväksymistä lukuvuodeksi 1948-49.

 

9.8.1948

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä muista jäsenistä Alf. Laakso, T. Järvinen, Salme Palonen, Maire Paikkari, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Otettiin käsiteltäväksi toisen yläkoulun opettajan viran täyttäminen johtokunnan huolenpidon alaisena olevassa Saarentaan kansakoulussa.Virka oli julistettu haettavaksi Opettajain lehdessä sekä Suomen Virallisessa lehdessä näin kuuluvalla ilmoituksella.

                      Someron kunnan Saarentaan kansakoulun toisen OPETTAJAN VIRKA julistetaan väliaikaisesti haettavaksi lukuv. 1948 – 49. koulu toimii vuokrahuoneissa , jossa op. on 1 huone ja osuus keittiöön. Puuttuvat luontoisedut korvataan rahalla. Hakemukset on lähetettävä johtokunnalle os. : Somero, Saarentaka. Somero 12.7.48. Johtokunta.

Kun johtokunnan jäsenet olivat tarkastaneet ainoat, puheena olevaa virkaa koskevat hakemukset, jotka olivat lähettänyt Neiti Heli Kyllikki Loman Lohjan as. päätti johtokunta opettajaksi tähän kouluun elok. 1 p.stä 1948 lukien väliaikaiseksi kutsua hänet ja päätettiin ote tästä pöytäkirjasta jne..

Veistonohjaajan tointa ei oltu julistettu haettavaksi, koska siihen oli lupautunut koulussa edellisenä vuonna toiminut kirvesmies Erkki Aaltonen Someron Saarentakaa. Johtok päätti yksimielisesti kutsua hänet kyseelliseen toimeenja päätettiin ote tästä pöytäkirjasta sekä johtokunnalle saapuneet hakemuksetviipymättä jne..

luettiin kansakoululautak. kirjelmä n:o76 D.N:o

Kauko Aaltosen ja Raimo Lehtiön käytöksen johtok. päätti alentaa 9. kotoa karkaamisen johdosta 14.5. – 24.5.48

 

2.9.1948

Saapuvilla olivat varapuheenj. T. Järvinen ja muista jäsenistä muut paitsi J. Lamminperä ja Maire Paikkari.  

Oppivelvollisten luetteloa tarkistettaessa todettiin, että kaikki muut olivat täyttämässä oppivelv. joko omassa tai naapuripiirien kouluissa paitsi VII lk:n oppilas Olavi Purtsi. Johtokunta päätti antaa hänen isälleen mv. J. Purtsille kirjeellisen muistutuksen, että hän saattaa lapsensa oppivelv. täyttämään.

Koska nykyisen tilanteen vuoksiLahden kansak. I – III lk. opetettavien määrä ylittää yhdessä opetettavien luvun päätti Saarentaan koulun johtok. Forssan piirin Herra Tarkastajan kehoituksesta muuttaa Saarentaan koulun Kimalassa toimivan op. viran supistetun koulun opettajan viraksi. Koulumuodon muuttumisen vuoksi osa yläluokkien oppilaista siirretään sekä Lahden että Saarentaan kouluille.

 

9.10.1948

                      Saapuvilla olivat kaikki johtokunnan jäsenet. 

Esiteltiin johtok. palotarkastuspöytäkirja. Korjaustyöt jätettiin rakennusmestari Anttilan huoleksi.

Laadittiin koululle talousarvio v.1949. Loppusumma 1 132 320. josta op. valtion palkka 473 720.

Vaateavustusta päätettiin mahdollisuuksien mukaan antaa seuraaville 18 oppilaalle.

 

Johtokunta 1948

Jussi Lamminperä pj

                      Toivo Järvinen varapj

Alfred Laakso tal hoit

Tuovi Aalto

Toivo Känkänen

Maire Paikkari

Salme Palonen

Kalle Tamminen

Elsa Tähtinen siht

 

17.1.1949

                      Saapuvilla olivat kaikki johtokunnan jäsenet. 

Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Lamminperä, varapuheenjohtajaksi T. Järvinen, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi allekirj. (Elsa Tähtinen)

Koululle päätettiin osta halkoja mv Pentti Nuotiolta.

Koulun tontilla olevasta metsiköstä päätettiin osa hakkauttaa polttopuiksi.

Johtokunta valtuutti mv Anttilan neuvottelemaan ja asiaa eteenpäin viemään avettaessa laskuojaa koulun ja mv Purtsin maiden osalta.

 

3.4.1949

                      Saapuvilla olivat kaikki johtokunnan jäsenet. 

Koska koulun oppilaat Kauko Aaltonen, Raimo Lehtiö, Olavi Purtsi, Keijo Pyykkö ja Eino Sulavuori eivät ole olleet koulun kurinpito keinoin hallittavissa päätti johtokunta antaa heille tästä muistutuksen, jos tämä ei tehoa siirretään heidät kirkonkylän kansakouluun.

 

17.5.1949

                      Saapuvilla olivat kaikki muut jäsenet paitsi Alf. Laakso.

                      Yläkerran opettajan huoneistoon päätettiin tehdä joitakin korjauksia mm. alkovi.

                      Koulussa suoritettavat maalauksien teettäminen jätettiin puheenjoht teetettäväksi.

 

14.6.1949

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, T. Järvine, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.   

Opettaja Heli Kyllikki Lomanille antoi johtokunta todistuksen opettajan viran hakemista varten.

Kimalan koulun opettajanvirka päätettiin julistaa haettavaksi lukuv. 1949-50.

Edellä mainittu toimi päätettiin julistaa haettavaksi15.7.49 ilmestyvässä opettaj. lehdessä sekä Helsingin Sanomissa. Hakuaika kestää edellä mainitusta päivästä 30.7.49.

Kimalan koulua koskevaan kansakoululautak. tiedusteluun on johtokunta saanut kyseelliseltä op. Heli Lomanilta selostuksen, että hän oli lähtenyt sanottuna päivänä Saloon. Johtokunta on tämän johdosta antanut hänelle varoituksen.

 

  31.7.1949

                      Saapuvilla olivat kaikki muut johtok. jäsenet paitsi Toivo Känkänen.

Otettiin käsiteltäväksi toisen yläkoulun opettajan viran täyttäminen johtokunnan huolenpidon alaisena olevassa Saarentaan Kimalan supistetussa kansakoulussa.Virka oli julistettu haettavaksi Opettajain lehdessä sekä Helsingin Sanomissa 15.7.49. näin kuuluvalla ilmoituksella.

Kun johtokunnan jäsenet olivat tarkastaneet hakemukset, joita johtokunnalle olivat lähettäneet opiskelijat Pirkko Anneli Kokko Lahdesta ja Heli Kyllikki Loman Lohjalta. Näistä johtokunta päätti opettajaksi valita Heli Kyllikki Lomanin Lohjalta 1.p:stä elok. 1949lukien 31.7.1950 väliaikaisesti ja päätettiin ote tästä pöytäkirjasta jne…

Luettiin kansakoululautakunnan kirje 8.7.1949.

 

29.8.1949

Saapuvilla olevat puheenjoht. J. Lamminperä muista jäsenistä muut paitsi Alf. Laakso ja T. Järvinen.

Keskusteltiin Kimalan koulun muuttoa Saarentaakse, mutta sopivan huoneiston puutteen vuoksi jäi koulu edelleen toimimaan Kimalaan.

Tarkistettiin oppivelvollisten luettelo ja todettiin että muut paitsi J U, K P, E E ja V V olivat oppivelvollisuuttaan täyttämässä, joko omassa tai naapuri piirien kouluissa. Laiminlyöneitten oppilaiden vanhemmille johtok päätti antaa kirjallisen huomautuksen.

Veiston ohjaajaksi oli lupautunut Erkki Aaltonen, joka jo edellisenä vuonna oli hoitanut kyseellistä tointa.

Keittäjäksi ja siivoojaksi sitoutui emäntä Kaisa Frosterus.

Kimalan koulun keittäjän ja siivoojan toimeen oli lupautunut Annikki Kilpinen

 

10.10.1949

                      Saapuvilla olivat muut paitsi taloudenhoitaja Alf. Laakso

                      Laadittiin koululle talousarvio v.1950

                      Vaatetusavustus päätettiin antaa seuraaville 20 oppilaalle.

 

30.11.1949

                      Saapuvilla olivat muut johtokunnan jäsenet paitsi T.Järvinen.

Koska Saarentaan koulun VII lk oppilaat Keijo Pyykkö ja Eino Sulavuori eivät ole olleeet koulun kurinpitokeinoin hallittavissa vaan heidän käytöksensä on jatkuvasti johtokunnan varoituksista ja muistutuksista huolimatta sellaista, että se häiritsee koulun säännöllistä työskentelyä, anoo johtokunta, että Someron huoltolautakunta ryhtyisi asian edellyttämiin toimenpiteisiin.