Olli Nuotio                                                 22.12.2008

 

SAARENTAAN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET 1930 – 1939

 

Johtokunta 1930

                      Wihtori Toivola pj

Kustaa Lahti vpj, tal.hoit      

Alfred Laakso

Jaakko Tamminen

Toivo Siniketo

Jalmari Sulkinoja

 

 

16.1.1930            Kunnalliskodin kansliassa

Kokous todettiin laillisesti päätösvaltaiseksi

Puheenjohtajaksi valittiin Wihtori Toivola

Varapuheenjohtajaksi valittiin Kustaa Lahti

Talouden hoitajaksi valittiin Kustaa Lahti

Kirjurina toimii toistaiseksi  Wihtori Toivola

                                                                

3.6.1930                Härkälän Väinölässä                             

Kaikki paikalla

Hyväksyttiin A. Jutilan toimenpide opettajattaren viran avoimeksi julistamiseksi.

Päätettiin tilata:

-     24 kpl yläkoulun pulpettia

-    12 kpl alakoulun pulpettia

-     tarpeellinen määrä voimistelu- ja opetusvälineitä

-     urkuharmoni

-     kello

-          koululla tarvittavat kirjat

 

21.6.1930      Härkälän Väinölässä

Kaikki paikalla

Otettiin käsiteltäväksi ylä- ja alakoulujen opettajien virkojen täyttäminen. Virka oli haettavaksi julistettu 23 päivänä toukokuuta 1930 Kansakoulu lehdessä no14 1930.

Seuraavat henkilöt olivat lähettäneet hakemuksen:

-          Elsa Maria Tähtinen

-          Marjatta Sofia Lehto

-          Ester Elviira Laakso

-          Anna Kultula

-          Kerttu Johanna Hellman

-          Johanna G Kapriell Levänen

-          Katri Maria Alice Soini

-          Aili Siviä Härme

-          Arvo Aleksander Salomaa

-          Iida Johanna Salomaa

 

Elsa Tähtinen valittiin kahdeksi koevuodeksi tulevan elokuun 1. päivästä lähtien.

Alakoulun väliaikaiseksi opettajaksi valittiin Marjatta Lehto Sahalahdelta.

 

 

5.9.1930       

                      Kaikki paikalla.

                      Johtokunnan sihteeriksi valittiin opettajatar Elsa Tähtinen

                      Vihtori Mattila Lahdenkylästä valittiin veistonopettajaksi

                      Päätettiin hankkia Saarentaan piirin oppivelvollisten luettelo

Päätettiin yksimielisesti varata Someron kunnan keuhkotautihuoltolan hoidossa oleville lapsille mahdollisuus käydä koulua Saarentaan koulussa mikäli lääkäri katsoo sen mahdolliseksi.

Suostuttiin alakoulun opettajattaren ehdotukseen käsityötarpeiden ilmaisesta jaosta oppilaille.

Päätettiin hankkia asiantuntijalausunto siitä onko koulun kaivoa mahdollisesti syvennettävä vaiko ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin. Asian huolehtiminen jätettiin taloudenhoitaja Kustaa Lahdelle.

Päätettiin hakea Elsa Tähtiselle ikälisiä 8 vuoden palveluksesta.

 

3.10.1930

                      Saapuvilla olivat Toivola, Laakso, Siniketo ja Sulkinoja

                      Päätettiin teettää koululle uusi kaivo.

Keskusteltiin koulun puutarhan perustamisesta. Jätettiin töiden johto puutarhuri Kaarlo Sainiolle.

Koulun rapunedusta päätettiin kivetä. Vihtori Toivola huolehtii.

 

20.10.1930

                      Saapuvilla olivat Toivola, Tamminen, Sulkinoja, Siniketo, Laakso

                      Laadittiin talousarvio, joka päättyi 73250 mk.

                      Päätettiin pitää koulun vihkiäiset 11. marraskuuta.

                      Vaatetusavustusta päätettiin antaa 17 oppilaalle.

 

Johtokunta 1931

                      Immanuel Niemelä pj

Wihtori Toivola vpj

Jalmari Sulkinoja tal hoit¨

Helmi Knaapi

Alfred Laakso

Väinö Salmela

Elsa Tähtinen siht

Kunnanvaltuusto oli valinnut johtokunnan kokouksessaan 9.1.1931

 

8.2.1931

                      Saapuvilla muut paitsi Sulkinoja

                      Puheenjohtajaksi valittiin Immanuel Niemelä

                      Varapuheenjohtajaksi valittiin Wihtori Toivola

                      Talouden hoitajaksi valittiin Jalmari Sulkinoja

 

Keskusteltiin opettajan esityksestä kouluhoitajattaren neiti Nurmen koululla 30.1.1930 käynnin johdosta. Johtokunta päätti antaa hänelle kehotuksen saapua saapua johtokunnan kokoukseen 23.2.1931 selostamaan asian.

Keskusteltiin koulun pihan tasoituksesta ja tien sannoituksesta ja päätettiin nämä työt jättää taloudenhoitajan huoleksi.

Päätettiin antaa kirjallinen kehotus oppivelvollisuutensa laiminlyöneitten lasten vanhemmille.

Keskusteltiin väliseinien korjaamisesta lantasäiliön, ladon ja aitan välillä. Taloudenhoitaja huolehtii.

 

23.2.1931

                      Paikalla muut paitsi Sulkinoja.

Keskusteltiin kouluhoitajattaren neiti Nurmen koululla 31.1.1931 käynnin johdosta. Keskustelun lopputulos oli, että neiti Nurmi peruutti luokalle mainittuna aikana pitämänsä ”pakinan”. Samalla lausuttiin toivomus, etteivät samanluontoiset ”koululla käynnit ja pakinat” saa jatkua.

Koulun puiden pilkkominen ja sisälle kanto jätettiin Alfred Laakson huoleksi 25 mk syltä

 

24.4.1931

                      Saapuvilla oli koko johtokunta.

Keskusteltiin koulutarpeiden hankinnasta ja ostosta. Tilausten teko jätettiin opettajan ja johtokunnan puheenjohtajan huoleksi. Tarvikkeet päätettiin hankkia Maalaiskuntien Liitolta. Helmi Knaapi vastusti.

Kaivon teko päätettiin Alfred Laaksolle 500 mk urakkasummasta. Renkaitten nosto päiväpalkalla á 30 mk.

 

2.7.1931

                      Kokous oli yhteinen Uus-Kaskiston koulun johtokunnan kanssa.

Saapuvilla Saarentaan johtokunta kokonaisuudessaan ja Uus-Kaskistosta A. Arvo, V. Piekkala ja A. Lönnqvist. puheenjohtajana toimi M. Niemelä.

 

Valittiin Saarentaan ja Uus-Kaskiston koulujen alakoulun opettajaksi Helvi Helena Alestalo viiden hakijan joukosta 1.8.1931 alkaen.  

 

Alakoulun syyslukukausi päätettiin aloittaa Uus-Kaskistossa ja kevätlukukausi Saarentakana.

 

3.9.1931

                      Saapuvilla olivat vain M. Niemelä ja V. Toivola.

                      Kokouksessa ei voitu käsitellä asioita johtokunnan vähälukuisuuden vuoksi.

 

14.9.1931

                      Saapuvilla muut paitsi Sulkinoja.

Tarkistettiin oppivelvollisuusluettelo ja päätettiin ottaa selvää onko naapurikouluissa mahdollisesti Saarentaan piirin oppilaita.

Laadittiin talousarvio. Loppusumma 51750 mk.

Päätettiin antaa vaatteet ja jalkineet 14 oppilaalle.

Keskusteltiin vesijohdon hankkimisesta ja päätettiin anoa siihen kunnanvaltuustolta 3000 mk. 

 

26.9.1931

                      Saapuvilla olivat Niemelä, Toivola, Salmela ja Sulkinoja.

Keskusteltiin koululle tehtävästä vesijohdosta. Töiden valvonta ja johto jätettiin V. Toivolan  huoleksi.

 

3.12.1931

                      Saapuvilla muut paitsi H. Knaapi.

Kunnallislautakunnan kirjelmän johdosta päätettiin antaa selitykseksi seuraavaa. Koululle on ajateltu hankittavaksi fysikaallisia opetusvälineitä (perussarja) hinta 3622 mk, koulurakennusten kunnossapitoon 1000 mk ja 1378 mk koulupiirin aitaukseen.

Jatko-opetuksensa laiminlyöneiden lasten vanhemmille päätti johtokunta antaa kirjallisen kehoituksen.

 

Johtokunta 1932

Wihtori Toivola vp

                      Immanuel Niemelä vpj

Alfred Laakso tal hoit

Helmi Knaapi

Väinö Salmela

Jalmari Sulkinoja

Elsa Tähtinen siht

 

5.1.1932

                      Toimitettiin johtokunnan virkailijoiden vaali.

Rautelan kyläläisten toivomuksesta rouva Helmi Knaapin esityksestä otti johtokunta käsiteltäväkseen Rautelan kosken yli johtavien portaiden laiton. Ja koska johtokunta on tietoinen että nykyinen n.k. koskisilta on siksi huonossa kunnossa, että on suorastaan vaarallista koululasten siitä kulkea; niin päätti mainitun koulun johtokunta kääntyä kunnan valtuuston puoleen anomuksella, että valtuusto myöntäisi varoja mainitun Rautelan kosken yli johtavan m levyisen porraskäytävän laittamiseen n 2000 mk.

 

22.2.1932

                      Saapuvilla W. Toivola, A. Laakso ja V. Salmela

Luettiin kunnanvaltuuston kirjelmä, joka koski Rautelan kosken yli johtavan portaan laittoa. Koska valtuusto oli jättänyt asian edelleen huolehtimisen Saarentaan kansakoulun johtokunnalle, päätti johtok. ilmoittaa mainitun portaan teon huutokaupalla myytäväksivähimmän vaativalle. Tehtävään valtuutettiin V. Toivola.

Päätettiin hankkia koululle lux tulensammuttaja tai joku muu vastaavanlainen laite.

 

9.5.1932

                      Saapuvilla V. Toivola, H. Knaapi, M. Niemelä, A. Laakso ja V. Salmela.

Johtokunta otti käsiteltäväksi oppikirjojen ja koulutarpeiden jaon. Yhtäläisyyden aikaansaamiseksi oli kunnallislautakunta tiedottanut koululle, että jaottelun perusteena pidettäisiin veroäyrien lukua ja niin varattomiksi katsotaan kaikkien niiden lasten vanhemmat, joita kunta on verottanut alle 60 äyriä. Tämän mukaisesti katsottiin varattomiksi seuraavat oppilaat. Yläkoulu 25 nimeltä mainittua oppilasta ja alakoulu 19 nimeltä mainittua oppilasta.

Koulun alue päätettiin aitauttaa galvanoidulla langalla. Aidan kuntoonlaitto maalauksineen annettiin Alfred Laaksolle 500 mk hinnasta.

Koska otaksuttiin, että koulun vesijohto oli jäätymisen vuoksi joutunut epäkuntoon, päätettiin se avata ja peittää uudestaan sammalilla.

Kesän aikana päätettiin maalauttaa koulun seinät ja lattiat. töiden huolehtiminen jäi taloudenhoitajalle.

puiden sisälle ajo ja pilkkominen jäi taloudenhoitajalle 25 mk syltä.

Opettajain maan jakaminen jätettiin puheenjohtajan ja taloudenhoitajan tehtäväksi.

Kevätlukukausi yläk. päätettiin lopettaa 21 pv. ja alak. 28 pv. toukok.

Päätettiin kääntyä herra piiritarkastajan puoleen tiedustellen hänen mielipidettään poikien käsityöopettajan viran auki julistamiseen ja täyttämiseen nähden.

 

29.8.1932

                      Saapuvilla olivat V. Toivola, Alf. Laakso ja V. Salmela

Valittiin veiston opettajaksi Vihtori Mattila Someron Kärilästä, joka jo kahtena edellisenä vuonna on hoitanut kyseessä olevaa tointa.

Tarkastettiin oppivelvollisuusluettelo ja todettiin. että kaikki oppilaat ovat joko omassa tai naapuripiirien kouluissa.

 

10.10.1932

                      Saapuvilla olivat V.Toivola ja V.Salmela.

                      Kokouksessa ei voitu käsitellä asioita johtok. vähälukuisuuden vuoksi.

 

17.10.1932

                      Saapuvilla olivat V. Toivola, Alf. Laakso, M. Niemelä, J. Sulkinoja ja V. Salmela

                      Laadittiin koululle talousarvio vuodelle 1932.

                                            - opettajan valtion palkka                           28950

                                            - koulurakennusten kunnossapito                1000

                                            - koulukalusto                                            1000

                                            - opetusvälineet                                          1500

                                            - oppikirjat                                                1250

                                            - muut koulutarpeet                                    2000

                                            - vähävaraisten vaateavustus 3900

                                            - lämpö ja valo                                           5000

                                            - kouluhuoneiden siivous                            3900

- sekalaisia menoja (palkkio talouden hoitajalle, kansliatarp, palovakuutus, palokalusto, puhdistusvälineet y.m.          1700

Yhteensä                                                   47650

Päätettiin antaa koevuotensa palvelleelle opettaja Tähtiselle valtakirja voimassa olevien säännösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Päätettiin antaa vaatteet ja kengät 13 vähävaraiselle.

 

14.12.1932

                      Saapuvilla V. Toivola, I. Niemelä, Helmi Knaapi, Alf. Laakso, V. Salmela.

Keskusteltiin valtioneuvos U. Furunjelmin apurahan annosta ja päätettiin se antaa IV vs. oppilaalle Aini Kyllikki Kesärannalle.

koulun syyslukukausi päätettiin lopettaa 19 p:nä joulukuuta.

 

Johtokunta 1933

Wihtori Toivola vp

                      Immanuel Niemelä vpj

Alfred Laakso tal hoit

Helmi Knaapi

Väinö Salmela

Jalmari Sulkinoja

Elsa Tähtinen siht

 

17.1.1933

Saapuvilla olivat V. Toivola, Helmi Knaapi, Alf Laakso, M. Niemelä, V. Salmela ja J. Sulkinoja.

Tarkastettiin oppivelvollisuusluettelo ja huomattiin että kaikki olivat suorittamassa oppivlvollisuuttaan.

Keskusteltiin piirin 18 viikkoisen alakoulun muuttamisesta 36 viikkoiseksi.

 

17.4.1933

Saapuvilla kaikki Saarentaan jäsenet. Sekä Uus-Kaskiston koulusta A. Arvo, N. Piekkala ja A. Lönnqvist.

Alakoulun opettajatar neiti Alestalo pyysi todistusta viran hakua varten.

 

5.9.1933

                      Saapuvilla olivat Toivola, Niemelä, Laakso, Sulkinoja.

                      Valittiin veistonopettajaksi lukuvuodeksi 1933-1934 edelleen Vihtori Mattila.

Tarkistettiin oppivelvollisuusluettelo ja havaittiin, että kaikki velvolliset käyvät koulua joko oman tai naapuri piirin kouluissa.

Päätettiin ajauttaa hiekkaa ja sahanjauhoja pihalle laitettavaan hyppykenttää varten. Työn huolehtiminen jätettiin talouden hoitajalle.

puiden sisälle ajo ja pilkkominen jätettiin samoin taloudenhoitajalle a 25 mk syltä.

Poikien käsityötarpeiksi päätettiin hankkia sekä mänty- että koivulautoja.

 

31.10.1933

                      Saapuvilla olivat Toivola, Laakso ja Niemelä.

                      Laadittiin talousarvio vuodelle 1934. Loppusummaksi tuli 42 650 mk.

                      Vaatetus- ja kenkäavustuksia päätettiin antaa 15 oppilaalle.

                      Koulun pihamaalle päätettiin ajaa soraa á 4 mk kuorma (päivän ajo).

 

19.11.1933

Toivola, Laakso, Niemelä, Sulkinoja sekä Uus-Kaskiston koulusta A. Arvo ja A. Lönnqvist.

Päätettiin antaa koevuotensa palvelleelle alakoulun opettajattarelle neiti Helvi Helena Alestalolle valtakirja ja tämä sekä ote johtokunnan pöytäkirjasta lähettää asianomaiselle Forssan piirin kansakoulun tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

 

                     

Johtokunta 1934

                      Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

                      Toivo Järvinen

Väinö Salmela

Jalmari Sulkinoja

Elsa Tähtinen siht

 

22.1.1934

                      Saapuvilla oli koko johtokunta.

                      Kokous katsottiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valittiin puheenjohtajaksi M Niemelä, varapuheenjohtajaksi Oskari Knaapi ja taloudenhoitajaksi Alfred Laakso.

 

23.5.1934

Saapuvilla olivat Oskari Knaapi, Alf. Laakso, M. Niemelä, T. Järvinen, J. Sulkinoja sekä Uus-Kaskistosta N. Piekkala ja P. Keskinen

Keskusteltiin alakansakoulun opettajan Helvi Alestalon anomusta saada vaihtaa virkaa elokuun 1. päivästä Pajulan alakansakoulun opettajan Toini Helkiön kanssa. Anomukseen suostuttiin yksimielisesti.

 

27.5.1934

                      Saapuvilla Niemelä, Järvinen ja Laakso

Otettiin käsiteltäväksi poikien käsitöiden ohjaajantoimen täyttäminen.  Somerolehdessä 5.5.1934 olleessa ilmoituksessa Vilukselan, Saarentaan ja Lahden kansakoulujen johtokunnat julistivat poikien käsitöiden opettajien virat haettaviksi. Hakemuksen olivat lähettäneet Erkki Jokiniemi Saarentakaa ja Vihtori Mattila Kärilästä. johtokunta valitsi yksimielisesti Vihtori Mattilan.

Kouluhuoneisto samoin op.huoneet päätettiin kesäaikana maalauttaa. Töiden huolehtiminen jäi Alf. Laakson tehtäväksi.

Kesäaikana päätettin tilkitä koulun sauna. töiden huolehtiminen Alf. Laakson huoleksi.

Elsa Tähtinen esitti veistonohjaajan V. Mattilan pyynnöstä hankittavaksi käsityökalustoa täydennettäväksi, mutta johtokunta eväsi ehdotuksen.

Puiden sisälle ajo ja pilkkominen jäi Alf. Laakson tehtäväksi a 25 syltä.

Kunnanlääkärin ehdotukseen saada sijoittaa koululle tulirokkopotilaita johtokunta ei katsonut voivansa myöntyä.

 

14.10.1934

Saapuvilla olivat M. Niemelä, O.Knaapi, J. Sulkinoja ja Uus-Kaskistosta Alvar Luoto ja P. Keskinen.

Päätettin antaa valtakirja viranvaihdoksen kautta Saarentaan – Uus-Kaskiston alakansakoulun virkaan tulleelle Toini Kaarina Heiniölle, joka on saanut tätä ennen valtakirjan Pajulan alakansakoulun opettajan virkaan 1. elok. 1929.

 

14.10.1934

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O.Knaapi, J. Sulkinoja.

Koska koulussa oli tapahtunut alakoulun opettajan viran vaihdos pidettiin lain määräämä lähtö- ja tulo katselmus. Katselmuksessa havaittiin alak. kolun opettjan hallussa ollut koulun omaisuus olevan asianmukaisessa kunnossa.

Suostuttiin opettaja Elsa Tähtisen anomukseen ikälisän hakuun.

Tarkistettiin jatkoikäisten luettelo. Niille jotka ovat laiminlyöneet oppivelvollisuuden suorittamisen päätti johtokunta antaa kehoituksen saapua suorittamaan lain määräämää velvollisuuttansa.

Laadittiin koulun talousarvio vuodelle 1935. Yhteensä 45 482.

Vaate- ja kenkäavustusta päätettiin antaa 11 oppilaalle.

 

 

                     

 

                     

 

 

 

Johtokunta 1935

                      Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

                      Toivo Järvinen

                      Väinö Salmela

Jalmari Sulkinoja

Elsa Tähtinen siht

 

29.1.1935

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, Alf. Laakso, T. Järvinen ja J. Sulkinoja.

Hiihtoloman alkamispäivämäärää ei määrätty vaan se jätettiin Elsa Tähtisen lähemmin päätettäväksi.

 

24.5.1935

                      Saapuvilla Niemelä, Järvinen, Knaapi

Kouluhuoneiston lattian maalaus ja muurien korjausyö jätettiin Alf. Laakson huollettavaksi.

Käsityökalustoa päätettiin täydentää käsityöopettajan laatiman luettelon mukaan, mutta höyläpenkkien hankkiminen jätettiin tilanahtauden vuoksi toistaiseksi.

Koska otaksuttiin, että koulun vesijohto oli jäätymisen vuoksi joutunut epäkuntoon, päätettiin se avata ja peittää uudestaan. Työn valvonta jätettiin Alf. Laaksolle.

 

25.8.1935

                      Saapuvilla Niemelä, Knaapi, Järvinen ja Laakso.

Oppivelvollisuusluettelon tarkastamisessa huomattiin, että muut olivat koulussa paitsi kaksi oppilasta, jotka johtokunnan päätöksen mukaan saivat lykkäyksen heikon terveyden vuoksi.

Puiden pilkkominen pilkkominen ja  sisälle ajo jäi op. Tähtisen huoleksi 25 mk syleltä.

Opettajatar Helvi Helena Alestalolle annettiin todistus ikälisien hakua varten.

 

9.9.1935

                      Saapuvilla olivat Niemelä, Laakso, Järvinen ja Sulkinoja.

Johtokunta yhtyi Uus-Kaskiston johtokunnan päätökseen opettaja Toini Kaarina Heiniön ikälisään nähden.

 

10.10.1935

                      Saapuvilla Niemelä, Laakso, Knaapi ja Sulkinoja.

Tarkistettiin oppivelvollisuusluettelo jatkoikäisten kohdalta. Johtokunta päätti käydä henkilökohtaisesti huomauttamassa oppivelvollisuutensa laimin lyönneitten lasten vanhemmille ja huoltajille velvollisuuksien täyttämisestä.

Laadittiin talousarvio vuodelle 1936. Yhteensä 45 189 mk.

Päätettiin käyttää koulupuutarhaa varten varatut rahat puutarhan perustöihin ja mikäli varoja riittää kasvien ostoon. Töiden huolehtiminen jää Elsa Tähtisen tehtäväksi.

Vaate- ja kenkäavustusta päätettiin antaa 10 oppilaalle. Hankinta jäi Alf. Laakson huoleksi.

 

 

Johtokunta 1936

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

                      Toivo Järvinen

                      Väinö Salmela

Jalmari Sulkinoja

Elsa Tähtinen siht

 

5.1.1936

                      Saapuvilla olivat Niemelä, Laakso, Järvinen.

Puheenjohtajaksi valittiin Niemelä, varapuheenjohtajaksi O. Knaapi ja talouden hoitajaksi Alfred Laakso.

Hiihtoloman alkamispäivämäärää ei tarkemmin määrätty, vaan se jäi sääolosuhteista riippuen Elsa Tähtisen päätettäväksi.

Päätettiin ostaa Into Hovilalta 10 syltää koivuhalkoja a 185 mk ja 10 syltää sekahalkoja a 136 mk.

Valtuuston kirjelmän johdosta koulupiirien uudelleen järjestämisestä ehdotti johtokunta, että Saarentaan piiriin kuuluisivat Saarentaan kylä kokonaisuudessaan, Kimalasta Murto, Välimaa, Kurjenoja, Rautelasta kaikki muut paitsi Jokiniemi, Kurjenoja, Lauren, Mäkiniemi, Tuomistoja, Uusitalo ja Vikstedt. Härkälästä tulisivat Lamminperä, Peltola, Rantala ja Vierula.

Samalla johtokunta lausui toivomuksen, että nykyinen 18 viikkoinen alakoulu muutettaisiin 36 viikkoiseksi

 

7.5.1936

                      Saapuvilla olivat Niemelä, Laakso, Järvinen.

Keskusteltiin kouluhallituksen kirjeen johdosta, joka koskee kuuromykkiä, sokeita siis vajaakykyisiä oppivelvollisia. Johtokunnan tiedon mukaan koulupiirissä ei löydy vajaakykyisiä.

Kouluhuoneiston lattioiden maalaaminen ja muurien korjaaminen jätettiin Alf Laakson huollettavaksi.

Päätettin käyttää koulupuutarhaa varten varatut rahat. Kasvien hankinta jäi Elsa Tähtisen huoleksi.

Hyppykenttää varten hankitaan sahanjauhoa Someron sahalta 5 m³, samoin käsityölautaa pojille.

Päätettiin hankkia koulutarveiston yhteydessä tuuliviiri.

 

1.9.1936

                      Saapuvilla olivat Niemelä, O. Knaapi, T. Järvinen ja Alf. Laakso

Oppivelvollisten luetteloa tarkasteltaessa havaittiin, että muut paitsi Taito Aalto ja Toivo Arpalahti olivat täyttämässä oppivelvollisuuttaan. Taito Aaallolle päätettiin antaa lykkäystä sairaalloisuuden tähden. Toivo arpalahden vanhemmille päätettiin antaa muistutus.

Koulun puuhuoneen korjaustyö jätettiin T. Järvisen tehtäväksi.

Puiden sisälle ajo ja pilkkomistarjoukset jäi Elsa Tähtisen huoleksi seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi.

Päätettiin ostaa fanerilevyä irtotaulujen laittamiseksi luokkaan. Levyn hankinta ja maalaus jäi käsityöopettaja V. Mattilan suoritettavaksi.

Koulun pihalle päätettiin ajauttaa soraa  tarpeen mukaan.

 

22.10.1936

                      Saapuvilla olivat Niemelä, O. Knaapi, T. Järvinen, Alf. Laakso ja J. Sulkinoja.

Esiin tulleiden seikkojen vuoksi myönsi johtokunta Toivo Arpalahdelle vapautusta oppivelvollisuuden täyttämisestä heikon terveyden vuoksi.

Samoin vapautettiin jatkokoulun oppilas Leo Kaivolin toistaiseksi koulunkäynnistä terveydellisistä syistä.

Hyväksyttiin J. Vilenin tarjous puiden sisälle ajosta 30 mk syltä.

Laadittiin koulun talousarvio vuodelle 1937. Mm oppilaiden terveyden hoitoon kymmennysvaaka 400,- . Loppusumma 48264

Kenkä- ja vaateavustusta päätettiin antaa 9 oppilaalle. Avustusten hankinta jäi taloudenhoitajan huoleksi.

 

30.11.1936

                      Saapuvilla Niemelä, O. Knaapi ja T. Järvinen.

                      Annettiin opettaja Marjatta Lehdolle todistus ikälisiä varten.

 

16.12.1936

                      Saapuvilla olivat O.Knaapi, Alf. Laakso ja T. Järvinen.

Päätettiin hankkia koululle uusia pulpetteja 4 kpl jos ei saada lainatuksi Härkälän koululta.

 

Johtokunta 1937

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

Urho Frosterus

                      Toivo Järvinen

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

24.1.1937

Hiihtoloman alkamispäivämäärää ei päätetty tarkemmin vaan se jäi sääsuhteista riippuen opettajan lähemmin päätettäväksi.

Oppilaille päätettiin kunnan varoilla hankkia Toivonliiton raittiuskirjoituskilpailun kurssikirja.

 

7.5.1937

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, U. Frosterus ja Alf. Laakso.

Keskusteltiin kouluhallituksen kiertokirjeen no 655 johdosta, joka koskee kuuromykkiä ja sokeita oppivelvollisia lapsia. Johtokunnan tiedossa ei ole koulupiirissä kuuromykkiä eikä sokeita oppivelvollisia lapsia.

Kouluhuoneiston lattian maalaus jäi Alf. Laakson huoleksi.

 

16.5.1937

                      Saapuvilla M. Niemelä, T. Järvinen, J. Lamminperä ja U. Frosterus.

Opettaja Elsa Tähtisen anomukseen saada vaihtaa virkaa opettaja Varma Niemen kanssa jäi ratkaisematta seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 20.5.1937.

 

20.5.1937

                      Saapuvilla M. Niemelä, O. Knaapi, Alf. Laakso, T. Järvinen ja J. Lamminperä.

Käsiteltiin edellisessä kokouksessa avoimeksi jäänyttä kysymystä Elsa Tähtisen anomusta saada vaihtaa virkaa Huittisten kunnan Lauhan kansakoulun opettajan Varma Niemen kanssa 1. pv elok 1937. Opettajan anomukseen johtokunta suostui ja hänelle annettiin viranvaihtoa varten todistus.

 

9.6.1937

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, T. Järvinen, U. Frosterus ja Alf. Laakso.

                      Pöytäkirja on lähes sanasta sanaan sama kuin 20.5. pöytäkirja.

 

3.9.1937

                      Saapuvilla olivat pj M. Niemelä, O. Knaapi, Alf. Laakso ja U. Frosterus.

Oppivelvollisten luettelon tarkistuksessa huomattiin, että piirin oppivelvolliset olivat täyttämässä velvollisuuttaan joko omassa tai kunnan muiden piirien kouluissa.

Postisäästöpankin lahjakirjat päätettiin antaa Eero Salmelle Rautelasta ja Matti Salmelle Saarentakaa.

Puiden pilkkomisen ja sisälle ajon otti tehtäväkseen Alf. Laakso 30 mk syltä.

Kellarin korjaus päätettiin jättää talouden huoleksi.

 

2.11.1937

                      Saapuvilla pj M. Niemelä, O. Knaapi, T. Järvinen, U. Frosterus

Laadittiin koululle talousarvio vuodeksi 1938. Loppusummaksi tuli 46714 mk, josta mm opettajan palkkaan 27889.

 

Johtokunta 1938

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

Urho Frosterus

                      Toivo Järvinen

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

12.1.1938

                      Saapuvilla kaikki.

                      Valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talouden hoitaja.

                      Päätettiin hankkia koulukeittola, mikäli kunnassa on varoja varattu siihen

 

26.1.1938

Saapuvilla olivat kaikki jäsenet ja lisäksi Uus-Kaskiston johtokunnasta P. Keskinen ja A. Arvo.

Annettiin opettaja Toini Heiniölle pyytämänsä todistus viran hakua varten.

Hiihtoloman järjestely jäi opettajan ja oppilaiden määrättäväksi säistä  ym. seikoista riippuen.

Koulusiivoojan ja keittäjän tointa olivat hakeneet Iida Kesäranta palkkavaatimuksena 300 mk / kk ja Saara Kanasuo 250 mk /kk.

Johtokunta valitsi koulunsiivoojaksi ja keittäjäksi Saara Kanasuon. Toimeen on ryhdyttävä 1. helmikuuta.

Laadittiin koulun vahtimestarille ohjesääntö, jota päätettiin toistaiseksi noudattaa. (neljä sivua tekstiä)

Koulukeittolassa tarvittavat välineet ja ruokatarpeiden hankinta jäi taloudenhoitajan tehtäväksi.

  

4.2.1938

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, Alf. Laakso ja T. Järvinen

                      Aterian hinnaksi koulukeittolassa määrättiin 70 p. Maksu peritään oppilailta viikottain.

                      Päätettiin antaa ruoka-avustusta 13 oppilaalle.

 

28.2.1938

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, Alf. Laakso, J. Lamminperä ja U. Frosterus.

                      Päätettiin ajauttaa lisämaata puutarhamaahan.

 

7.4.1938

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, J.Lamminperä, T. Järvinen ja U. Frosterus

Polttopuiden sisälle ajo ja pilkonta jätettiin taloudenhoitajan huoleksi. Sisälle ajo elokuun loppuun mennessä.

Ruoka-annoksia päätettiin rajoittaa niin, että oppilasta kohden annetaan kaksi lautasellista ja maitoa noin 1/3 litraa.

Koulukettolaa varten päätettiin hankkia talousvaaka.

 

27.5.1938

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, J.Lamminperä ja U. Frosterus

Päätettiin kesän aikana korjauttaa kouluhuoneiston muurit ja maalauttaa pulpetit, pöydät ja harmooni.

Uläkerran huoneiston lattiat päätettiin korjauttaa ja välitäytteeseen lisätä insuliittia.

Samalla maalataan ovet ja ikkunat.

 

23.8.1938

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, J.Lamminperä ja U. Frosterus

Tarkastettiin oppivelvollisuusluettelo ja havaittiin että kaikki muut paitsi kaksi oppilasta olivat täyttämässä oppivelvollisuutta. Heidät vapautettiin heikon terveyden vuoksi.

Opettaja Tähtisen anomukseen saada ikälisiä päätti johtokunta suostua ja annettiin hänelle sitä varten todistus Forssan piirin kansakoulutarkastajalle.

Avoinna olleeseen koulun keittäjän ja siivoojan toimeen ei ollut ilmaantunut hakijoita, joten asian kiireellisyyden vuoksi johtokunta päätti tarjota kyseistä työtä Iida Kesärannalle.

Ruoka-aineiden hankinta jätettiin talouden hoitajan huoleksi.

Puutarha-aidan istuttamista varten suoritettavat perustyöt jätettiin taloudenhoitajan teetettäväksi.

Perunalomaa päätettiin järjestää yläluokkien oppilaille yksi viikko.

Ruoka-avustusta päätettiin antaa 12 oppilaalle.

 

22.9.1938

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi ja J.Lamminperä

Kun johtokunta oli saanut sattumalta tietää, että osa pappilan kylästä tulisi piirijaossa kuulumaan Saarentaan piiriin ja huomattiin, että oppivelvollisuutensa olivat laiminlyöneet 6 oppilasta. Johtokunta päätti että O. Knaapi ja J. Lamminperä käyvät huomauttamassa k o lasten vanhemmille, että lähettävät lapsensa oppivelvollisuutta suorittamaan

 

10.10.1938

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, J.Lamminperä, T. Järvinen ja U. Frosterus

Edellisen kokouksen päätöksen mukaan oli johtokunta huomauttanut oppivelvollisuutensa laimin lyönneiden lasten vanhemmille, mutta nämä olivat lausuneet toivomuksensa, että oppilaat saisivat lykkäyksen matkan vaarallisuuden ja oppilaiden heikkouden vuoksi katsoi johtokunta olevansa oikeutettu myöntämän sen heille.

Jatkolaisten luetteloa tarkistettaessa huomattiin, että neljä oppilasta olivat laiminlyöneet opetuksen. Johtokunta päätti huomauttaa lasten vanhemmille, että saattaisivat lapsensa oppivelvollisuuttaan suorittamaan.

Laadittiin talousarvio vuodelle 1939. Loppusumma 58699 mk.

Vaate- ja ruoka-avustusta päätettiin antaa 15 oppilaalle.

Vaateavustukset hankkii taloudenhoitaja.

 

Johtokunta 1939

Immanuel Niemelä pj

Oskari Knaapi vpj

Alfred Laakso tal hoit

Urho Frosterus

                      Toivo Järvinen

Jussi Lamminperä

Elsa Tähtinen siht

 

12.1.1939

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, J.Lamminperä, T. Järvinen ja U. Frosterus

                      Toimitettiin virkailijain vaali ja entiset virkailijat valittiin uudelleen

Hiihtoloman järjestely jäi opettajan ja oppilaiden määrättäväksi säistä  ym. seikoista riippuen.

Ulkovalaistuksen sähköjohdot päätettiin uusia. Toinen katkaisia päätettiin laittaa oppilaseteiseen.

 

19.5.1939

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi ja  J.Lamminperä.

                      Puiden pilkkominen ja sisälleajosta huolehtiminen jäi taloudenhoitajan huoleksi.

                      Kellareihin päätettiin laittaa tuuletuslaitteet, laarit ja joitakin hyllyjä.

Kouluhuoneiston maalaus, saunan tilkitseminen ja laudoituksen maalaus samoin kuin ulkohuonerakennuksen maalaus päätettiin suorittaa kesän aikana. Töistä päätettiin pyytää tarjous.

 

5.6.1939

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, J.Lamminperä, U. Frosterus ja T. Järvinen

Ulkorakennusten korjaukset ja sisämaalaukset otti tehtäväkseen puuseppä V. Mattila 1000 mk hinnalla. Talouden hoitaja hankkii aineet.

 

24.8.1939

                      Saapuvilla olivat M. Niemelä, O. Knaapi, J. Lamminperä, U. Frosterus ja T. Järvinen

Opettaja Toini Kaarina Heiniön anomukseen saada ikälisiä päätti johtokunta suostua ja annettiin hänelle sitä varten todistus Forssan piirin kansakoulutarkastajalle.

Tarkistettiin oppivelvollisuusluettelo ja täydennettiin sitä mikäli kuulopuheiden mukaisesti voitiin. Koululle ei nimittäin ole saatu koko sen olemassaolo aikana pyynnöistä huolimatta kouluhallituksen hyväksymää piirijakopäätöstä.

Oppivelvollisuusluetteloa tarkastettaessa havaittiin, että osa piirin oppilaista oli joko omassa tai muiden piirien kouluissa. Kahdelle oppilaalle on myönnetty lykkäystä.

Kaksi oli laiminlyönyt. Näihin nähden johtokunta päätti kääntyä naapurikoulujen johtokuntien puoleen tiedustellen olisiko mahdollista sijoittua niihin, koska johtokunta samoin kuin lasten vanhemmat pitivät vesiteitse kulkemista vaarallisena.

Koska koulun oppilaaksi oli ilmoittautunut keuhkotautihuoltolan potilas päätti johtokunta pyytää asiasta kunnanlääkärin lausuntoa.

Avoinna olleeseen siivoojan ja keittäjän toimeen ei ollut ilmaantunut pyrkijöitä, siksi päätettiin pyytää kyseiseen toimeen Anna Männikköä.

Laadittiin siivoojan ja keittäjän toimenhaltijalle ohjesääntö, jota päätettiin toistaiseksi noudattaa. (neljä sivua tekstiä)

 

3.10.1939

                      Saapuvilla olivat O. Knaapi, J. Lamminperä,  ja T. Järvinen

Koska johtokunta kokouksessaan 24.8.1939 totesi, että kolme oppilasta eivät olleet oppivelvollisuuttaan täyttämässä ja kun heitä ei ole saatu sijoitetuksi naapuri kouluihinkaan päätti johtokunta antaa heidän vanhemmilleen ja huoltajilleen kirjallisen kehoituksen. Liitteenä kirjattujen kirjeiden kuitit

 

14.11.1939

                      Talousarvio ensi vuotta varten

                                            - opettajan palkka                                      32786

                                            - rakennusten kunnostaminen                      1000

                                            - kalustoon                                                300

                                            - opetusvälineihin                                       600

                                            - oppikirjoihin                      1200

                                            - muihin koulutarpeisiin                               1500

                                            - ravinto- ja vaateavustus                           5100

                                            - keittolakalustoon                                     200

                                            - muu avustus, poikain käsityö                    400

                                            - laitumen korvaus                                      50

                                            - valo ja lämpö                                           7000

                                            - siivous                                                     4000

                                            - taloudenhoitaja                                        200

                                            - kanstiatarpeisiin                                       100

                                            - puutarhan kunnostamiseen  300

 

                                            YHT                                                          54736

 

                      Vaateavustusta päätettiin antaa 12 oppilaalle.

                      Vaateavustusten hankinta jäi taloudenhoitajan huoleksi.